Verscheidenheid in het onderwijs

Geen leerling is gelijk. Er zijn verschillen in de onderwijsprestaties en aanpak van jongens en meisjes en van zwakker, normaal en hoger begaafde kinderen. Daarnaast kunnen afkomst en de omgeving waarin een kind opgroeit van invloed zijn op de leerprestaties op school en de schoolloopbaan.

De analyses onder het thema verscheidenheid laten zien hoe het Nederlandse onderwijs aansluit bij de verschillen.

Afzenders