Vo-diplomaresultaat versnelde leerlingen

Leerlingen die versnellen in het basisonderwijs halen vaker dan de reguliere leerlingen een vwo-diploma in het voortgezet onderwijs.

Bijna twee derde (63%) van de versnelde niet-herfstkinderen haalt een vwo-diploma. De herfstkinderen zitten tussen de niet-herfstkinderen en reguliere leerlingen in, iets minder dan de helft (45%) van deze leerlingen haalt een vwo-diploma. Dit verandert weinig over de jaren heen voor beide groepen (62% voor versnelde niet-herfstkinderen en 45% voor versnelde herfstkinderen voor instroom 2005-2006).

Tegelijk met deze gunstige resultaten, halen de versnelde niet-herfstkinderen vaker dan de reguliere leerlingen géén diploma in het voortgezet onderwijs (vo) na maximaal 8 jaar. Onder de versnelde herfstkinderen komt dit juist minder vaak voor dan bij de reguliere leerlingen.

Eerst behaalde diploma in het vo (na maximaal 8 jaar vo)

Eerst behaalde diploma in het vo (na maximaal 8 jaar vo) Deze leerlingen zijn in het schooljaar 2009-2010 in het vo gestroomd
niet-herfstkind versneldherfstkind versneldreguliere leerling
geen diploma11%6%8%
vmbo b1%1%7%
vmbo k1%4%12%
vmbo g1%1%3%
vmbo t4%13%21%
havo20%31%28%
vwo63%45%22%
Brontabel als csv (196 bytes)

Geen verschil in de verblijfsduur in het vwo

De verschillende groepen leerlingen verblijven ongeveer even lang in het vwo: reguliere leerlingen en versnelde leerlingen doen het even goed.

In het havo is wel verschil te zien in de verblijfsduur. Sowieso haalt maar gemiddeld 50% van de reguliere leerlingen hun havo-diploma binnen de nominale duur van 5 jaar. Reguliere leerlingen doorlopen het vaakst het havo binnen de nominale verblijfsduur (51%). Herfstkinderen wijken nauwelijks af van de reguliere leerlingen wat betreft hun verblijfsduur in het havo (49%). Onder de versnelde niet-herfstkinderen is het aandeel leerlingen dat het havo-diploma binnen de nominale duur haalt, aanzienlijk lager dan bij de andere groepen. Ook geldt dit voor een vmbo-diploma. Het blijkt dus dat als versnelde niet-herfstkinderen op een lager niveau dan vwo terechtkomen, ze er langer over doen om hun diploma te halen.

Gemiddeld doen de leerlingen die hun diploma niet binnen de nominale duur halen, er 1 jaar langer over.

Aandeel leerlingen dat binnen de nominale duur diploma vo haalt

Aandeel leerlingen dat binnen de nominale duur diploma vo haalt Deze leerlingen zijn in het schooljaar 2009-2010 in het vo gestroomd
niet-herfstkind versneldherfstkind versneldreguliere leerling
vwo75%76%78%
havo37%49%51%
vmbo52%75%84%
Brontabel als csv (119 bytes)

Afzenders