Definitie van switch in het mbo

Het percentage studenten dat wisselt van opleiding ofwel switcht kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. 

In deze thema-analyse wordt de volgende definitie gebruikt voor switchen in jaar 1 in het mbo:

  • Cohort: deelnemers bol-voltijd die vanuit vo direct instromen in een opleiding van niveau 2 of hoger.
  • Switch tussen de 16 domeinen, ongeacht niveau binnen mbo.
  • Switchers vanuit mbo niveau 2 naar een ander niveau tellen mee als switch vanuit mbo niveau 2. Domein switchers binnen mbo niveau 2 tellen ook mee als switch vanuit mbo niveau 2.
  • Bovenstaande geldt op dezelfde manier voor mbo niveau 3 en 4. 

Afzenders