Switchen in het mbo

Studenten in het mbo doorlopen niet altijd in een direct doorlopende lijn hun schoolcarrière. Een deel wisselt van opleiding, ofwel switcht.

1 op de 8 mbo'ers maakt een switch

De afgelopen 5 jaar is het percentage mbo'ers dat een overstap maakt van het ene domein naar het andere domein licht afgenomen met 1,7 procentpunt. In 2013-2014 bedraagt het percentage switchende mbo'ers 12,5 procentpunt. Mbo'ers op een lager niveau switchen vaker dan mbo'ers op een hoger niveau.

Mbo'ers die switchen haalden lagere cijfers in het voortgezet onderwijs (vo)

Hoe lager het gemiddelde eindcijfer was in het vmbo, hoe meer er wordt geswitcht. Van de mbo'ers met een gemiddeld eindcijfer tussen 5,5 en 6 op het vmbo switcht 19%. Van de mbo'ers met een eindcijfer tussen de 8 en 10 switcht 3% naar een ander domein.

Aandeel mbo switchers verschilt sterk per domein

In de domeinen 'toerisme en recreatie' en 'ICT' switcht 20% van de mbo'ers naar een ander domein. Het domein 'voedsel, natuur en leefomgeving' weet zijn deelnemers het beste vast te houden. Hier switcht 8% van de mbo'ers. Wanneer de vertrekkers en de binnenkomers tegen elkaar worden weggestreept, is het domein 'handel en ondernemerschap' de grootste netto ontvanger.   

Mbo'ers die switchen vallen vaker uit zonder diploma

Van de mbo'ers die niet switchen tijdens hun opleiding heeft 89% na 5 jaar een diploma gehaald. Bij de mbo'ers de wel geswitcht zijn is dit percentage 66%. Verder vallen switchende mbo'ers 3 keer zo vaak uit zonder diploma al niet-switchende mbo'ers.

Afzenders