Switchen in het hbo en wo

Studenten in het hbo en wo doorlopen niet altijd in een direct doorlopende leerlijn hun schoolcarrière. Een deel wisselt van opleiding, ofwel switcht.

Het percentage wo'ers dat switcht is licht afgenomen

Ruim 17% van de hbo'ers en wo'ers maakte in 2013-2014 een switch. In het wo is het percentage switchers tussen 2008-2009 en 2013-2014 afgenomen met 2,4 procentpunt. In het hbo bleef het percentage switchers vrij constant (toename van 0,4 procentpunt). Het absoluut aantal switchers nam toe in het hbo en in het wo tussen 2008-2009 en 2013-2014. 

Hbo'ers en wo'ers die switchen haalden lagere cijfers in voortgezet onderwijs

Studenten die switchen haalden vaker een lager eindcijfer op het vo dan niet-switchers. Bijvoorbeeld in het wo switcht 15% van de studenten met een gemiddeld eindcijfer 6 op de middelbare school. Dit is 5% voor studenten met gemiddeld een 8 of 9.

Aantal switchende studenten verschilt sterk per sector

De sector die zijn studenten het beste weet te behouden is 'landbouw en diergeneeskunde'. In 2013-2014 maakte in deze sector 9% van de hbo'ers en 4% van de wo'ers een switch. De sector waar procentueel zowel hbo'ers als wo'ers vaak switchen is 'natuurwetenschappen, wiskunde en informatica'. Bijna 14% van de hbo'ers en 16% van de wo'ers switcht hier. In de sector 'sociale wetenschappen, bedrijfskunde en rechten' wordt het meest in absolute aantallen geswitcht.    

Studenten in het hoger onderwijs die switchen studeren langer

Switchers in het hoger onderwijs (ho) hebben zes jaar na aanvang van de studie minder vaak een diploma op zak dan niet-switchende studenten. Dit betekent niet dat switchen een verkeerde keuze was. We weten immers niet wat het diplomarendement zou zijn geweest als er niet was geswitcht.    

Afzenders