Hoe ziet het studiesucces van pro-leerlingen eruit?

Bijna 90% van de pro-leerlingen in het mbo haalt een mbo-diploma

Ongeveer 55% van de leerlingen die het pro verlaten, blijft in het onderwijs. Ruim 40% van hen gaat naar het mbo. Dit betekent dat ruim driekwart van de doorstroom naar mbo is. 

In 2011 begonnen er 2.773 pro-leerlingen aan een mbo-opleiding. Van deze leerlingen is tot en met 2015 gekeken of zij een diploma behaald hebben. De meeste van deze pro-leerlingen hebben in die periode een diploma in het mbo behaald: 87% in totaal. De meeste pro-leerlingen met een mbo-diploma halen een mbo 1-diploma of mbo 2-diploma: 34% niveau 1 en 48% niveau 2. Een kleine groep heeft een mbo 3-diploma (5%) of mbo 4-diploma (0,5%) behaald. Vóórdat pro-leerlingen een niveau 2 of hoger diploma halen, hebben zij een mbo 1-diploma gehaald.

De gerelateerde grafieken geven een beeld van de studieduur en stapelen van opleidingen in het mbo.

Voor meer informatie over schoolloopbanen vanuit het vso  zie ook studiesucces vso-leerlingen

Studiesucces van groepen instromers in het mbo in 2011

Studiesucces van groepen instromers in het mbo in 2011 Hoogst behaalde diploma in 2015
geen diplomambo 1mbo 2mbo 3
vso37,98%21,45%25,82%6,93%
pro12,84%34,11%47,49%5,05%
vmbo b met diploma21,85%1,49%56,92%18,00%
vmbo ongediplomeerd24,70%25,90%35,90%8,80%
totale instroom24,68%6,17%22,90%17,80%

Van de pro-leerlingen die in 2011 aan het mbo zijn begonnen, heeft in 2015 13% (nog) geen mbo-diploma behaald. Zij zijn uitgevallen of zijn nog bezig met een opleiding. Ter vergelijking: van het totaal aantal leerlingen dat ook in 2011 een mbo-opleiding is gestart had 25% in 2015 geen diploma gehaald. Instromers vanuit het pro halen verhoudingsgewijs (binnen 4 jaar) het vaakst een diploma in vergelijking met de getoonde andere instroomgroepen. Dit is deels te verklaren doordat leerlingen vanuit pro vaker instromen in niveaus 1 en 2 dan leerlingen vanuit vso en vmbo-basis. Leerlingen uit vso en vmbo-basis stromen ook in op niveaus 3 en 4, waarvan de studieduur langer is. Leerlingen met een vmbo-basis diploma halen bijvoorbeeld minder vaak  een diploma binnen 4 jaar dan pro-leerlingen, maar wel vaker een diploma op niveau 2 of 3. Een deel zal nog bezig zijn met zijn/haar opleiding.

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (324 bytes)

Aantal jaar dat het kost om een mbo 1-diploma te halen

Aantal jaar dat het kost om een mbo 1-diploma te halen Naar vooropleiding
1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar
indirecte instroom72,90%22,60%3,30%1,20%0,00%
vso68,80%21,40%6,60%3,00%0,20%
pro75,30%18,90%3,70%2,10%0,00%
vmbo b met diploma62,00%25,70%10,40%1,90%0,00%
Totale instroom72,10%21,60%4,40%1,90%0,00%

Een mbo-1 opleiding heeft een nominale studieduur van 1 jaar. De meeste pro-leerlingen (75%) halen hun mbo 1-diploma binnen de daarvoor gestelde tijd. Dit is iets meer dan de gemiddelde instromer; daarvan haalt 72% het mbo 1-diploma binnen een jaar. En dit is beduidend vaker dan bij leerlingen die met een vmbo-basis-diploma instromen (62%) en vaker dan leerlingen die vanuit vso instromen (69%). Verder valt op dat 6% van de pro-leerlingen er drie jaar of langer over doen om een diploma op mbo 1-niveau te halen. Dit is minder dan bij de vso-leerlingen en leerlingen met een vmbo-basis-diploma. Van de vso-leerlingen doet 10% 3 jaar of meer over een mbo-1 opleiding, bij de vmbo-basis- leerlingen is dat ruim 12%.

Hierbij moet wel worden aangetekend dat een deel van de pro-leerlingen die doorstromen naar het mbo (bijna 30%) tijdens hun periode in het praktijkonderwijs al een mbo 1-diploma haalt. Het gaat voor die groep dus om leerlingen die een tweede mbo 1-diploma halen. Dit is sinds de invoering van de entreeopleiding niet meer mogelijk. De entreeopleiding is alleen toegankelijk voor ongediplomeerden.

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (265 bytes)
Aantal jaar dat het kost om een mbo 2-diploma te halen Naar vooropleiding (exclusief stapelen)
1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar
indirecte instroom52,10%36,30%8,70%2,90%0,00%
vso13,00%55,50%21,80%9,70%0,00%
pro11,80%65,70%16,60%6,00%0,00%
vmbo b met diploma8,20%64,80%20,20%6,60%0,10%
Totale instroom26,60%50,40%16,70%6,30%0,10%

Een mbo 2-opleiding heeft een nominale studieduur van 1 tot 2 jaar. De meeste pro-leerlingen halen hun mbo 2-diploma binnen twee jaar, namelijk: 78% (12% in 1 jaar en 66% in 2 jaar). Dit is ongeveer even vaak als bij de gemiddelde instromer in mbo 2; daarvan haalt 77% het mbo 2-diploma binnen twee jaar. Indirecte instromers halen het vaakst hun mbo 2-diploma binnen 2 jaar (88%).

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (267 bytes)
Percentage van de instromers in mbo in 2011 dat diploma’s heeft gestapeld 2015; naar vooropleiding
geen diplomageen diplomastapelingdiplomastapeling
vso38,00%49,50%12,60%
pro12,80%60,30%26,80%
vmbo b met diploma21,80%60,50%17,60%

In het mbo komt het regelmatig voor dat deelnemers na het behalen van een diploma de opleiding binnen het mbo vervolgen op een hoger niveau en daar ook een diploma halen (dit noemen we diplomastapeling). Van de pro-leerlingen die aan een opleiding in het mbo zijn begonnen in 2011 heeft 27% na het behalen van een diploma in het mbo nogmaals een diploma op een hoger niveau behaald binnen 4 jaar. Dit is hoger dan bij instromers in het mbo met een andere vooropleiding. Zo gaat het bij leerlingen die uit het vso komen om 13% en bij leerlingen die uit het vmbo-basis komen om 18%. Echter, vso-leerlingen en vmbo-basis-leerlingen stromen vaker in op een hoger mbo-niveau dan pro-leerlingen. Voor hen is 2015 mogelijk nog te vroeg om het stapelen te meten.

Van de pro-leerlingen, die voordat ze naar het mbo gaan, op het pro al een mbo 1-diploma halen, haalt ruim twee vijfde (45%) op het mbo nogmaals een diploma. Dat wil overigens niet altijd zeggen dat de leerlingen opgaan voor een opleiding op een hoger niveau; ook verbreding komt voor. Voor ruim een tiende van deze doorstromers is het tweede diploma wederom een diploma op niveau 1. Het behalen van een tweede diploma op niveau 1 is niet meer mogelijk sinds de invoering van de entreeopleiding.

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (149 bytes)

Afzenders