Hoe ziet de doorstroom van pro-leerlingen eruit?

Meer dan de helft van de leerlingen die pro verlaten studeert verder

Het absolute aantal leerlingen dat jaarlijks het pro verlaat, is vrij stabiel: ruim 6.000 leerlingen.

Iets minder dan de helft van deze pro-leerlingen gaat helemaal van school. Dit noemen we ‘uitstroom’. Ruim de helft stroomt door binnen bekostigd onderwijs. Dit noemen we ‘doorstroom’.

Uitstroom en doorstroom pro-leerlingen

Uitstroom en doorstroom pro-leerlingen Naar laatste jaar in het pro
uitstroomdoorstroom
200927523488
201029803428
201127873401
201228063252
201330053251
201431113126
201532143366

Bijna de helft (49%) van de pro-leerlingen die na schooljaar 2015/2016 pro verlaten stroomt uit. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2009/2010: toen verliet 44% het onderwijs. Deze pro-leerlingen gaan naar de arbeidsmarkt (bijv. naar werk of uitkering). De overige pro-schoolverlaters stromen door. Het aandeel doorstromers is de laatste jaren licht afgenomen van 56% in 2009 naar 51% in 2015.

Jongens stromen vaker uit en meisjes stromen vaker door vanuit pro. In 2015 verlaat 51% van de jongens het onderwijs tegen 44% van de meisjes. Dit verschil is de laatste jaren groter geworden doordat de jongens steeds vaker uitstromen, terwijl het uitstroompercentage voor meisjes minder toeneemt. Tegelijkertijd neemt de doorstroom van jongens naar vso licht toe en de doorstroom naar mbo 2 licht af. Voor meisjes zijn deze ontwikkelingen minimaal.

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (135 bytes)

De meeste pro-leerlingen vervolgen onderwijs in mbo 1 of mbo 2

De meeste pro-leerlingen vervolgen onderwijs in mbo 1/entreeopleiding of mbo 2. Van hen heeft bijna een derde op het pro een mbo 1-diploma gehaald.

Een klein deel stroomt door naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) – zo’n 400 tot 500 leerlingen – en een klein deel naar de brugklas en naar het vmbo basis leerjaar 3 en 4 – zo’n 250 tot 350 leerlingen.

Overigens heeft een klein deel (11%) van de pro-leerlingen die niet uitstromen naar het mbo wel een mbo-1 diploma gehaald in het pro.

Doorstroom van pro naar vervolgonderwijs

Doorstroom van pro naar vervolgonderwijs Naar aantallen per onderwijssoort
vsobrug vovmbo basis 3/4overig vombo 1mbo 2mbo 3/4
2010404163184141462124120
201140911613751495124719
201242814117661365127114
201344415513391227127113
201449817415951247115216
20153861705141445106010
20163981842741672106318

De meeste pro-leerlingen die doorstromen gaan naar het mbo. In 2016 begonnen 1.672 pro-leerlingen aan een entreeopleiding (mbo 1) bij een mbo instelling en 1.063 aan een mbo 2-opleiding. Er is een daling in aantal leerlingen dat doorstroomt naar mbo 1 tussen 2011 en 2014 en daarna een flinke stijging met name in 2015 en 2016. De doorstroom naar mbo 2 is min of meer stabiel tussen 2010 en 2013 en laat een afname zien  in 2014 en 2015.

In totaal beginnen er in 2015 dus 2.500 pro-leerlingen aan een mbo opleiding. De gerelateerde grafieken tonen per niveau naar welke sector en leerweg deze voormalige pro-leerlingen doorstromen.

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (289 bytes)
Percentage van de mbo1/2-instroom vanuit het pro 2015; naar sector
economietechniekzorg en welzijnlandbouwcombinatie
mbo 10,1690,4950,1470,0440,146
mbo 20,4150,1990,30,0810,005

De meeste voormalige pro-leerlingen volgen mbo-opleidingen in de techniek (mbo 1) of economische sector (mbo 2) of zorg en welzijn (mbo 2). De doorstroom naar techniek (50%) is hoger dan bij de totale instroom in mbo 1 (13%). De doorstroom naar de economische sector in mbo 2 (42%) is vergelijkbaar met die van de totale doorstroom naar mbo 2 (42%). De keuze voor zorg en welzijn (mbo 2; 30%) is iets hoger dan ten opzichte van de totale instroom in mbo 2 (23%). Pro-leerlingen kiezen relatief weinig voor de sector ‘combinatie’ wanneer ze doorstromen naar de entreeopleiding (mbo 1). Dit is voornamelijk de opleiding ‘arbeidsmarktgekwalificeerd assistent’ (aka). Deze sector wordt onder vso-leerlingen die doorstromen juist relatief vaak gekozen.

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (128 bytes)
Percentage van de mbo 1/2-doorstroom vanuit het pro 2015; naar leerweg
BOLBBL
mbo 10,8190,177
mbo 20,7320,266

Het grootste deel van de leerlingen die vanuit het pro doorstromen naar het mbo gaat een bol-opleiding (beroeps opleidende leerweg) volgen. Zeker op niveau 1 is dit het geval (82%).  Van de totale instroom in mbo 1/entreeopleiding gaat 72% naar een bol-opleiding, en 65% van de instroom in mbo 2. Vergeleken met de totale instroom in mbo 1 en mbo 2 volgen pro-leerlingen dus relatief vaak een bol-opleiding en minder vaak een bbl- opleiding (beroeps begeleidende leerweg). Bbl legt de nadruk op praktijkervaring, dit omvat minimaal 60% van de totale studieduur. Bol benadrukt de combinatie van school en stage.

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (46 bytes)

Afzenders