Stapelaars vanuit vmbo-t naar havo

Het merendeel van de vmbo-t'ers stroomt door naar de havo.

Verschillen naar geslacht of herkomst

Een-zesde van de vmbo-t’ers met diploma stroomt door naar de havo. De overige leerlingen beginnen met een opleiding in het mbo of volgen (tijdelijk) geen onderwijs. Stapelen komt verhoudingsgewijs vrijwel evenveel voor onder jongens als onder meisjes. Allochtone leerlingen stapelen vaker dan autochtone jongeren. Vóór 2011/2012 komt stapelen meer voor bij jongens en autochtonen. De profielen economie/maatschappij en cultuur/maatschappij zijn het meest populair bij stapelaars.

Persoonskenmerken van de stapelaars uit het vmbo-t (2014/’15)

Persoonskenmerken van de stapelaars uit het vmbo-t (2014/’15)
jongensmeisjesautochtoonwesters allochtoonniet-westers allochtoon
16,19%17,25%15,77%20,47%20,07%
Brontabel als csv (112 bytes)

Ruim 65% van de stapelaars uit het vmbo-t haalt een havo- of vwo-diploma

De overgrote meerderheid van de stapelaars is succesvol. Van alle stapelaars uit het vmbo-t, die beginnen aan de havo, haalt bijna 65% een diploma op de havo. Dit percentage is redelijk stabiel gebleven over de jaren heen. Een klein gedeelte van de stapelaars uit het vmbo-t haalt, na het havodiploma, ook nog een diploma op het vwo (1%).

In vergelijking tot leerlingen die direct instromen in havo-4 vanuit de havo-3, halen stapelaars minder vaak hun havodiploma. Van de directe instromers haalt ruim 80% een havodiploma.

De stapelaars vanuit het vmbo-t die succesvol de havo of het vwo afrondden, hadden een hoger gemiddeld cijfer op het vmbo-t examen dan de stapelaars die geen havo- of vwo-diploma haalden.

Hoogst behaalde diploma in het voortgezet onderwijs (2014/’15)

Hoogst behaalde diploma in het voortgezet onderwijs (2014/’15) Uitgesplitst naar stapelaars en leerlingen die direct instromen. Deze leerlingen zitten in 2007/2008 in het 4de leerjaar havo.
directe instroom vanuit havo 3instroom na vmbo-t-diploma
vmbo theoretisch0,10%33,40%
havo80,60%64,60%
vwo2,60%0,80%
Brontabel als csv (128 bytes)

Gemiddeld cijfer op het vmbo-t examen van stapelaars (2012/’13)

Gemiddeld cijfer op het vmbo-t examen van stapelaars (2012/’13) Uitgesplitst naar het hoogst behaalde diploma in het vo. Deze leerlingen zitten in 2004/2005 in het 4de leerjaar havo.
Hoogst behaald vo-diplomavmbo-thavovwo
Gemiddelde cijfer op het centraal examen vmbo-t6,46,97
Brontabel als csv (102 bytes)

Stapelaars zijn even succesvol als niet-stapelaars in het hbo

Van de leerlingen met een havodiploma vervolgt 93% hun schoolloopbaan aan het hbo. Hierin is geen verschil tussen de stapelaars en de leerlingen die de directe route hebben gedaan. In het hbo gedragen de stapelaars zich vrijwel hetzelfde als de leerlingen die in het vo niet gestapeld hebben. Ze halen even vaak hun propedeuse en hun bachelor.

De leerlingen zonder havo diploma (die via het mbo naar het hbo gaan) hebben minder studiesucces in het hbo. De stapelaars vanuit vmbo-t naar havo verschillen hierin nauwelijks van de leerlingen die binnen het vo de directe route hebben gevolgd.

Succes van stapelaars en niet-stapelaars in het hbo (2012/’13)

Succes van stapelaars en niet-stapelaars in het hbo (2012/’13) Uitgesplitst naar het al dan niet behalen van het havo diploma. Deze leerlingen zitten in 2004/2005 in het 4de leerjaar havo.
havo 3 - geen havo diplomavmbo t - geen havo diplomahavo 3 - met havo diplomavmbo t - met havo diploma
geen hbo-diploma27%29%15%16%
propedeuse39%40%37%39%
bachelor7%7%41%38%
nog in het hbo27%24%7%7%
Brontabel als csv (224 bytes)

Afzenders