Stapelaars vanuit havo naar vwo

De meeste leerlingen gaan na de havo door naar het hbo. Een klein deel stroomt door naar het vwo. Van deze leerlingen haalt het merendeel een vwo-diploma.

Jongens en allochtone leerlingen stapelen vaker

Ongeveer 5,54% van de leerlingen die een havodiploma haalt, gaat door naar het vwo. Veruit de meeste havoleerlingen (80%) gaan door naar het hbo. Van de havisten stapelen jongens iets vaker dan meisjes. Ook naar herkomst is er een klein verschil te zien: westerse en niet-westerse allochtone leerlingen stapelen iets vaker dan autochtone leerlingen. Beide verschillen zijn vrijwel hetzelfde gebleven sinds 2003.

Persoonskenmerken van de stapelaars uit de havo (2014/’15)

Persoonskenmerken van de stapelaars uit de havo (2014/’15)
JongensMeisjesAutochtoonWesters allochtoonNiet-westers allochtoon
5,83%5,28%5,31%6,85%6,65%
Brontabel als csv (106 bytes)

62% van de stapelaars haalt een diploma in het vwo

De meerderheid van de stapelaars is succesvol in het vwo: ruim 62% van deze leerlingen haalt het vwo-diploma. Dit slagingspercentage is wel lager dan dat van de leerlingen die rechtstreeks uit het vierde leerjaar van het vwo kwamen. Van deze groep behaalt 86% een vwo-diploma. Deze cijfers zijn gebaseerd op de leerlingen die in 2007/2008 in vwo leerjaar 5 zaten. Examencijfers op de havo waren hoger voor stapelaars die wel een vwo-diploma halen dan voor stapelaars die geen vwo-diploma halen.

Stapelaars gedragen zich net als de reguliere leerlingen in het hoger onderwijs

Het grootste gedeelte van de vwo-leerlingen stroomt door naar het wo. Vwo-leerlingen die eerst een havodiploma haalden (stapelaars), gaan even vaak naar het wo (88%) als reguliere leerlingen (86%).

Wat opvalt, is dat leerlingen die met een havodiploma naar het vwo gaan en geen vwo-diploma halen, aanzienlijk vaker alsnog - via het hbo - naar het wo gaan (31%), dan de reguliere vwo-leerlingen die geen vwo diploma halen (14%) of havisten die direct voor het hbo kiezen (9%). Het lijkt alsof de havoleerlingen die naar het vwo gaan, dit gericht doen om een opleiding in het wo te kunnen volgen. Het studiesucces in het wo verschilt niet tussen de stapelaars en de niet-stapelaars met een vwo-diploma.

Gemiddeld cijfer op het havo-examen van stapelaars (2012/’13)

Gemiddeld cijfer op het havo-examen van stapelaars (2012/’13) Uitgesplitst naar hoogst behaalde diploma in het vo. Deze leerlingen zijn in 2004/2005 in het vo gestroomd.
Hoogst behaalde vo-diplomahavovwo
Gemiddeld cijfer op het centraal examen havo6,36,8
Brontabel als csv (91 bytes)

Succes van de stapelaars en niet-stapelaars in het wo (2012/’13)

Succes van de stapelaars en niet-stapelaars in het wo (2012/’13) Uitgesplitst naar het al dan niet behalen van het vwo diploma. Deze leerlingen zijn in 2004/2005 in het 4de leerjaar vwo gestroomd.
geen diplomapropedeuseba, ma of doctoraalnog in het wo
instroom vanuit vwo 427,9%8,4%52,1%11,6%
instroom vanuit havo29,2%9,3%49,5%12,0%
Brontabel als csv (152 bytes)

Afzenders