Stapelaars in het voortgezet onderwijs

Twee-derde van de stapelaars is succesvol in deze tweede opleiding en behaalt ook hier een diploma. Er zijn geen verschillen in het latere studiesucces in het hoger onderwijs tussen stapelaars en niet-stapelaars.

8% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs stapelt

8% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) stapelt. Er wordt voornamelijk gestapeld na het behalen van een vmbo-t diploma. In 2014/2015 ging bijna 17% van deze gediplomeerden door naar de havo. Daarnaast wordt er ook relatief vaak gestapeld van vmbo-g naar de havo en van de havo naar het vwo (4-5% in 2014/2015). Opvallend is de beweging van een stijging van het percentage stapelaars vanuit het vmbo-t tot 2008/2009, gevolgd door een daling tot 2012/2013, en daarna weer een stijging. Deze stijging zien we ook duidelijk voor stapelen vanuit havo.

Een schoolsoort die vanaf 2008 opvalt, is het vmbo basis. Voor 2008 werd vanuit vmbo basis eigenlijk niet gestapeld. Sindsdien is een toename te zien in het aandeel stapelaars, terwijl daarvoor niet of nauwelijks gestapeld werd. Formeel kon dit niet voor 1 augustus 2010. Juridisch gezien golden het vmbo-bb-diploma en het kb-diploma als hetzelfde onderwijstype. Daarnaast is vanaf 1 augustus 2012 de maximale verblijfsduur geschrapt, waardoor leerlingen überhaupt langer in het vmbo zouden kunnen blijven.

Ontwikkeling van stapelen in het vo (2003-2014)

Ontwikkeling van stapelen in het vo (2003-2014)
vmbo basisvmbo kadervmbo gemengdvmbo theoretischhavoTotaal
'03/'040,30%0,10%3,20%15,50%3,90%4,90%
'04/'050,20%0,10%3,90%16,40%4,30%5,10%
'05/'060,30%0,10%4,30%17,90%4,90%5,70%
'06/'070,30%0,20%5,90%21,00%5,00%6,60%
'07/'080,30%0,20%5,50%21,30%4,30%6,50%
'08/'090,50%0,20%5,30%21,20%4,00%6,40%
'09/'101,30%0,40%5,00%20,20%4,20%6,40%
'10/'112,10%0,50%4,30%18,00%4,00%5,90%
'11/'122,10%0,50%4,20%16,80%4,10%5,60%
'12/'132,50%0,50%2,90%14,80%3,40%5,10%
13/'142,68%0,51%3,67%15,34%3,84%6,73%
14/'153,02%0,65%3,93%16,72%5,54%7,82%
Brontabel als csv (616 bytes)

Afzenders