Regionale verschillen in stapelen

Er zijn grote regionale verschillen in het aandeel leerlingen dat met een vmbo-t diploma doorgaat naar de havo. Ook het percentage stapelaars van havo naar vwo verschilt regionaal sterk.

In de noordelijke helft van Nederland wordt vaker gestapeld dan gemiddeld, zowel vanuit het vmbo als de havo. In de zuidelijke provincies Brabant en Limburg zijn daarentegen weinig stapelaars. Opvallend zijn de regio’s Gooi en Vechtstreek (nr. 20) en Centraal en Westelijk Groningen (nr. 3). Vanuit beide schoolsoorten zijn hier bovengemiddeld veel stapelaars.

Stapelaars van vmbo-t naar havo, per RMC regio in 2013

Stapelaars van vmbo-t naar havo, per RMC regio in 2013
NummerRMCPercentage
1Oost-Groningen14,50%
2Noord-Groningen en Eemsmond14,40%
3Centraal en westelijk Groningen17,00%
4Friesland-noord14,30%
5Zuidwest-Friesland15,10%
6De Friese Wouden15,80%
7Noord- en midden-Drenthe15,90%
8Zuidoost-Drenthe12,50%
9Zuidwest-Drenthe15,40%
10IJssel-Vecht13,60%
11Stedendriehoek17,30%
12Twente11,80%
13Achterhoek17,10%
14Arnhem/Nijmegen15,30%
15Rivierenland11,60%
16Eem en Vallei13,70%
17Noordwest-Veluwe12,70%
18Flevoland14,30%
19Utrecht15,00%
20Gooi en Vechtstreek26,30%
21Agglomeratie Amsterdam16,10%
22Westfriesland19,30%
23Kop van Noord-Holland16,90%
24Noord-Kennemerland24,90%
25West-Kennnemerland19,40%
26Zuid-Holland-Noord17,90%
27Zuid-Holland-Oost11,00%
28Haaglanden16,70%
29Rijnmond13,10%
30Zuid-Holland-Zuid11,10%
31Oosterschelde regio15,20%
32Walcheren18,40%
33Zeeuwsch-Vlaanderen16,60%
34West-Brabant11,10%
35Midden-Brabant13,20%
36Noordoost-Brabant13,70%
37Zuidoost-Brabant11,60%
38Gewest Noord-Limburg15,80%
39Gewest Limburg-Zuid13,90%
Landelijk gemiddelde14,80%

De groene kleur toont het landelijk gemiddelde. Onder 'Gerelateerde grafieken' is het aandeel stapelaars van havo naar vwo te zien per RMC regio.

Brontabel als csv (1 kB)
Stapelaars van havo naar vwo, per RMC regio in 2013
NummerRMCPercentage
01Oost-Groningen3,6%
02Noord-Groningen en Eemsmond3,3%
03Centraal en westelijk Groningen8,0%
04Friesland-noord2,2%
05Zuidwest-Friesland2,7%
06De Friese Wouden4,2%
07Noord- en midden-Drenthe4,7%
08Zuidoost-Drenthe3,3%
09Zuidwest-Drenthe4,3%
10IJssel-Vecht3,4%
11Stedendriehoek3,9%
12Twente2,0%
13Achterhoek3,8%
14Arnhem/Nijmegen3,8%
15Rivierenland2,5%
16Eem en Vallei4,0%
17Noordwest-Veluwe2,6%
18Flevoland2,5%
19Utrecht4,5%
20Gooi en Vechtstreek5,4%
21Agglomeratie Amsterdam4,0%
22Westfriesland1,9%
23Kop van Noord-Holland4,9%
24Noord-Kennemerland3,3%
25West-Kennnemerland2,7%
26Zuid-Holland-Noord5,5%
27Zuid-Holland-Oost2,5%
28Haaglanden4,1%
29Rijnmond2,6%
30Zuid-Holland-Zuid2,7%
31Oosterschelde regio1,9%
32Walcheren3,1%
33Zeeuwsch-Vlaanderen3,9%
34West-Brabant1,5%
35Midden-Brabant4,0%
36Noordoost-Brabant2,5%
37Zuidoost-Brabant2,7%
38Gewest Noord-Limburg2,7%
39Gewest Limburg-Zuid3,1%
Landelijk gemiddelde3,40%
Brontabel als csv (1 kB)

Afzenders