Stapelen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die stapelen, ofwel ‘stapelaars’, halen eerst een diploma in het voortgezet onderwijs (vo). Daarna gaan ze door met een andere opleiding in het vo. Een stapelaar is bijvoorbeeld een leerling die een vmbo-t diploma haalt en vervolgens doorstroomt naar de havo.

Binnen het Nederlandse onderwijsstelsel kunnen leerlingen verschillende routes volgen. 8% van alle leerlingen kiest ervoor om na het behalen van een diploma in het vo een hogere schoolsoort in het vo te volgen. Hoe het deze leerlingen vergaat, is het onderwerp van deze thema analyse.

Afzenders