Relatie met gewichtenleerlingen

Leerlingen met een zwakke sociaal economische positie lopen tijdens hun onderwijsloopbaan vaker vertraging op in leerjaar 1 t/m 3 dan in de andere leerjaren. Eén op de vijf leerlingen uit groep 3 die vertraging heeft opgelopen is een gewichtenleerling. In het totale basisonderwijs is het aandeel gewichtenleerlingen, bijna een op de tien leerlingen, veel lager. Ook wanneer rekening wordt gehouden met andere school- en leerlingkenmerken (zoals schoolgrootte, regio, denominatie, aandeel allochtone leerlingen, geslacht en herkomst van de leerling) blijft dit verschil bestaan.

Grote verschillen in vertraging in leerjaar 1 t/m 3 naar aandeel gewichtenleerlingen op de school

Scholen met veel gewichtenleerlingen hebben in leerjaar 3 gemiddeld meer vertraagde leerlingen dan scholen met weinig gewichtenleerlingen. Op scholen met minder dan 2,5% gewichtenleerlingen is in leerjaar 3 het aandeel vertraagde leerlingen gemiddeld 7% en op scholen met meer dan 13% gewichtenleerlingen is dat aandeel 14% Onderstaande grafiek laat echter zien dat er veel verschillen zijn tussen scholen met een vergelijkbare populatie. Er zijn scholen met veel gewichtenleerlingen die in leerjaar 3 weinig vertraagde leerlingen hebben, en er zijn scholen met weinig gewichtenleerlingen die in leerjaar 3 veel vertraagde leerlingen  hebben.

Aandeel vertraagde leerlingen in leerjaar 3 naar aandeel gewichtenleerlingen (gl)

Aandeel vertraagde leerlingen in leerjaar 3 naar aandeel gewichtenleerlingen (gl) 2015
< 2,5 % vertraagde lln ljr 32,5 -7 % vertraagde lln ljr 37-13 % vertraagde lln ljr 3>13 % vertraagde lln ljr 3
< 2,5 % gl33%29%23%16%
2,5-6 % gl28%27%26%19%
6-13 % gl24%24%29%23%
> 13 % gl15%16%25%43%
Alle scholen25%24%26%25%
Brontabel als csv (256 bytes)

In de praktijk blijkt dat niet de kenmerken van de leerling, maar vooral opvattingen van leerkrachten en het beleid dat de school hanteert voor de doorstroom van leerlingen bepalend zijn in de beslissing om een leerling een jaar over te laten doen (zie brochure).

Afzenders