Pesten op school

De school moet een veilige plaats zijn voor alle kinderen. Alleen in een situatie waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, komen ze toe aan de ontwikkeling van hun talenten.

Percentage kinderen dat gepest wordt binnen het p(s)o

In 2018 geeft 10% van de kinderen binnen het primair (speciaal) onderwijs (p(s)o) aan dat zij slachtoffer zijn geweest van pesten. Tussen 2014 en 2016 was er sprake van een daling van 14% naar 11%. Deze daling is in 2018 gestabiliseerd naar 10%.
n de gerelateerde grafiek staat het verschil in het aandeel jongens en meisjes dat gepest wordt. 

Percentage leerlingen dat minimaal 1 keer per maand wordt gepest in het p(s)o, 2014, 2016 en 2018

Percentage leerlingen dat minimaal 1 keer per maand wordt gepest in het p(s)o, 2014, 2016 en 2018
maandelijkswekelijks tot dagelijks
201410,20%3,80%
20167,80%2,70%
20186,90%3,10%
Bron: Monitor Sociale Veiligheid 2018 Brontabel als csv (128 bytes)
Percentage jongens en meisjes dat minimaal 1 keer per maand wordt gepest in het p(s)o, 2018
maandelijkswekelijks tot dagelijks
jongens7,20%3,50%
meisjes6,60%2,70%

In 2018 geven meisjes aan minder vaak gepest te zijn dan jongens (9% versus 11%). Ten opzichte van 2016 is het aandeel jongens dat gepest wordt stabiel gebleven. Het aandeel gepeste meisjes neemt in 2018 verder af, van 14% in 2014, naar 10% in 2016 en 9% in 2018.

Bron: Monitor Sociale Veiligheid 2018 Brontabel als csv (110 bytes)

Wanneer gekeken wordt naar de wijze waarop leerlingen gepest worden, dan zijn er geen grote verschillen tussen 2018 en eerdere jaren. Zowel in 2018 als in de jaren daarvoor worden leerlingen voornamelijk persoonlijk gepest. Daarna volgt pesten op een andere manier dan in de antwoordopties beschreven stond, hoewel dat percentage met 31% in 2018 iets lager ligt. Net als in de voorgaande jaren komt cyberpesten veel minder vaak voor dan de hiervoor genoemde manieren van pesten.  

Wijze van gepest worden in het p(s)o, 2014, 2016 en 2018

Wijze van gepest worden in het p(s)o, 2014, 2016 en 2018
201420162018
Persoonlijk69,70%65,80%66,20%
Via telefoongesprekken2,00%3,50%3,10%
Via briefjes5,70%4,10%3,10%
Via e-mail, chatprogramma?s (bv. Whatsapp of Facebook) of telefoon (sms)5,70%7,20%7,80%
Anders34,20%38,60%31,40%
Bron: Monitor Sociale Veiligheid 2018 Brontabel als csv (246 bytes)

Percentage kinderen dat gepest wordt binnen het v(s)o

Tussen 2014 en 2016 was een daling te zien in het aandeel leerlingen binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o) dat slachtoffer was van pesten en deze daling zet zich in 2018 voort. In 2018 geeft 5% van de leerlingen aan gepest te zijn, ten opzichte van 11% in 2014 en 8% in 2016. Omdat er sprake is van drie meetmomenten waartussen een daling te zien is in het percentage leerlingen dat gepest wordt, kunnen we hier spreken van een significante trend.
In de gerelateerde grafiek staat het verschil tussen het aandeel jongens en meisjes dat gepest wordt. 

Percentage leerlingen dat minimaal 1 keer per maand wordt gepest in het v(s)o, 2014, 2016 en 2018

Percentage leerlingen dat minimaal 1 keer per maand wordt gepest in het v(s)o, 2014, 2016 en 2018
maandelijkswekelijks tot dagelijks
20143,60%7,60%
20162,70%5,10%
20181,80%3,20%
Bron: Monitor Sociale Veiligheid 2018 Brontabel als csv (127 bytes)
Percentage jongens en meisjes dat minimaal 1 keer per maand wordt gepest in het v(s)o, 2018
maandelijkswekelijks tot dagelijks
jongens1,80%3,30%
meisjes1,70%3,20%

Er is geen verschil in hoe vaak jongens en meisjes in 2018 aangeven gepest  te zijn. Bij beide groepen geven in 2018 (jongens en meisjes: 5%) minder leerlingen aan slachtoffer te zijn geweest van pesten dan in de voorgaande jaren (jongens 7% - 11%, meisjes 8% - 11%).

Bron: Monitor Sociale Veiligheid 2018 Brontabel als csv (111 bytes)

Over de jaren heen is er weinig veranderd wat betreft de manier van pesten. In alle jaren komt persoonlijk pesten het vaakst voor. In meer dan 45% van de gevallen gebeurt pesten persoonlijk, volgens de leerlingen die er slachtoffer van zijn. Daarna volgen pesten via internet (19-21%) en pesten op een andere manier dan in de antwoordopties beschreven staat (24%). 

Wijze van gepest worden in het v(s)o, 2014, 2016 en 2018

Wijze van gepest worden in het v(s)o, 2014, 2016 en 2018
201420162018
Persoonlijk43,90%45,00%47,20%
Via telefoongesprekken13,10%13,30%14,90%
Via briefjes11,10%8,50%6,40%
Via berichten of plaatjes op internet21,20%19,20%20,20%
Anders23,70%23,70%23,70%
Bron: Monitor Sociale Veiligheid Brontabel als csv (218 bytes)

Afzenders