Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Het aantal leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name het aantal leerlingen met een ontwikkelingsstoornis. Waar komen de jongeren die het voortgezet speciaal onderwijs (vso) verlaten terecht? Gaan ze door in het regulier onderwijs, vinden ze een baan of krijgen ze een uitkering voor jonggehandicapten (Wajong-uitkering)? Antwoorden op deze vragen staan in het CBS-artikel 'Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?'.

Arbeidsmarktpositie van vso-verlaters van 15 jaar en ouder September 2011
Alleen Wajong28%
Alleen onderwijs25%
Geen Wajong, onderwijs of baan16%
Onderwijs en baan14%
Wajong en onderwijs5%
Alleen baan5%
Wajong en baan5%
Wajong, onderwijs en baan2%

Bijna de helft van de leerlingen van 15 jaar en ouder die in 2010-2011 het speciaal onderwijs verliet, studeert verder in het regulier onderwijs. Ongeveer een kwart van de jongeren vindt een baan.

CBS Brontabel als csv (189 bytes)
Arbeidsmarktpositie van vso-verlaters van 18 jaar en ouder September 2011
Alleen Wajong48%
Geen Wajong, onderwijs of baan11%
Wajong en onderwijs9%
Wajong en baan8%
Alleen onderwijs8%
Onderwijs en baan7%
Alleen baan6%
Wajong, onderwijs en baan3%

Jongeren die recht hebben op een Wajong-uitkering ontvangen deze vanaf het moment dat ze 18 jaar worden. Ruim twee derde van de jongeren van 18 jaar en ouder ontvangt een Wajong-uitkering.

CBS Brontabel als csv (187 bytes)

Afzenders