Passend onderwijs

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar een kind staat ingeschreven. Als er op die school geen passend onderwijs kan worden geboden dan moet er een andere reguliere- of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn cijfers te vinden over het aantal zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs.

Afzenders