Stille reserves primair onderwijs

De komende jaren worden in het primair onderwijs, bij ongewijzigde omstandigheden, aanzienlijke lerarentekorten verwacht. Hieronder is te zien in hoeverre er mensen zijn die beschikken over een bevoegdheid om les te geven in het primair onderwijs, maar op dit moment niet in het primair onderwijs werken. Daarnaast is zichtbaar in welke concurrerende sectoren deze mensen werken en het uurloon van deze mensen in vergelijking met een lerarensalaris.

De arbeidssituatie van de personen met een lerarenopleiding Pabo/Sen (gediplomeerd na 1988)

De arbeidssituatie van de personen met een lerarenopleiding Pabo/Sen (gediplomeerd na 1988) Op 1 oktober 2015, in aantallen
Aantal
werkt (ook) in onderwijs100.490
werkt buiten onderwijs16.518
werkt niet14.011
arbeidsongeschikt1.676

Voor de onderzoekspopulatie van 130 duizend mensen met een Pabo/Sen diploma geldt dat er bijna 17 duizend een andere baan hebben en 14 duizend geen baan hebben en niet arbeidsongeschikt zijn. Dus bestaat de groep die in principe in aanmerking kan komen voor een baan in het primair onderwijs uit minimaal 31 duizend personen.

CentERdata Brontabel als csv (148 bytes)

Een stille reserve is moeilijker in het onderwijs werkzaam te krijgen als deze niet woont in de regio waar zij het hardste nodig is. Om de landelijke spreiding inzichtelijk te maken zijn de aantallen personen niet werkzaam in het onderwijs en niet arbeidsongeschikt uitgesplitst per provincie. Onder “gerelateerde grafieken” vindt u een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd.

De stille reserve van de personen met een lerarenopleiding Pabo/Sen (gediplomeerd na 1988) naar provincie

De stille reserve van de personen met een lerarenopleiding Pabo/Sen (gediplomeerd na 1988) naar provincie op 1 oktober 2015, in aantallen
Werkt buiten het onderwijsWerkt niet, niet arbeids-ongeschikt
Groningen742541
Friesland745638
Drenthe597486
Overijssel12811094
Flevoland358351
Gelderland23912048
Utrecht16031352
Noord-Holland22391830
Zuid-Holland27442443
Zeeland310367
Noord-Brabant24552058
Limburg1050802

In Zuid-Holland is de grootste stille reserve te vinden, maar dit is ook de provincie met de meeste inwoners. De voornaamste conclusie uit bovenstaande grafiek is dat overal in Nederland sprake is van een stille reserve.

CentERdata Brontabel als csv (404 bytes)
De stille reserve po van de personen met een lerarenopleiding Pabo/Sen (gediplomeerd na 1988), naar geslacht en leeftijd op 1 oktober 2015, in aantallen
Werkt buiten het onderwijsWerkt niet, niet arbeids-ongeschikt
M:-30499149
M:30-40921321
M:40-50731382
M:50-65408532
M:65+24465
V:-3042041958
V:30-4050893964
V:40-5033543257
V:50-6512742199
V:65+14784

Evenals binnen het primair onderwijs wordt de stille reserve voor het grootste deel gevormd door vrouwen. Met name de groep tussen 30 en 40 jaar neemt een grote plaats in.

De geringe omvang van de groep 50 tot 65 jaar in de grafiek is kunstmatig. Zoals eerder gezegd, is maar een klein deel van de mensen uit deze leeftijdgroep in het diplomabestand vertegenwoordigd. Alleen de 60-65 jarigen die een onderwijsdiploma na 1988 hebben behaald zijn in beeld.

CentERdata Brontabel als csv (317 bytes)

Sector waar mensen met een Pabo/Sen (gediplomeerd na 1988) werkzaam zijn die niet in het onderwijs werken

Sector waar mensen met een Pabo/Sen (gediplomeerd na 1988) werkzaam zijn die niet in het onderwijs werken per 1 oktober 2015 , in aantallen
Aantal
Zorg6887
Zakelijke dienstverlening3635
Overheid2031
Handel1442
Onbekend/overige948
Horeca428
Industrie411
Vervoer325
Cultuur303
Landbouw68
Bouw40

Van de in dit onderzoek gevonden stille reserve werken bijna 7 duizend personen in de zorg. In de zakelijke dienstverlening werken iets minder dan 4 duizend personen, maar daar kunnen mensen tussen zitten die via onder andere uitzendbureaus in het onderwijs werken. Hun formele werkgever is dan onderdeel van de zakelijke dienstverlening. De overheid heeft minimaal 2 duizend mensen in dienst met een Pabo/Sen diploma en de handel 1,5 duizend. Onder “gerelateerde grafieken” vindt u een uitsplitsing voor de sector zorg.

CentERdata Brontabel als csv (231 bytes)
Uitsplitsing sector zorg waar mensen met een Pabo/Sen (gediplomeerd na 1988) werkzaam zijn die niet in het onderwijs werken per 1 oktober 2015, in aantallen
Aantal
Praktijken en overige2257
Ziekenhuizen, verpleeghuizen2216
Kinderopvang1647
Welzijn767

De grootste aantallen zijn te vinden in de ziekenhuizen en de categorie ‘praktijken en overige’. Gezien de achtergrond van het Pabo/Sen diploma, is een beperkt deel te vinden in de kinderopvang.

CentERdata Brontabel als csv (132 bytes)

Een belemmering die geregeld wordt genoemd om naar het onderwijs over te stappen, is de hoogte van het salaris. Daarom is een analyse gedaan waarbij groepen met een Pabo/Sen diploma, die binnen en buiten het onderwijs werken, op bruto uurloon zijn vergeleken, gecorrigeerd voor leeftijdsgroepen en geslacht.

Vergelijking bruto uurloon van personen met een Pabo/Sen diploma (gediplomeerd na 1988) werkzaam buiten het onderwijs met personen die binnen het onderwijs werken

Vergelijking bruto uurloon van personen met een Pabo/Sen diploma (gediplomeerd na 1988) werkzaam buiten het onderwijs met personen die binnen het onderwijs werken per 1 oktober 2015, in aantallen
aantal
-80%8156
80-100%4187
100-120%2372
120%+1765

De helft van degenen die buiten het onderwijs werken verdient minder dan 80% van het lerarensalaris, gecorrigeerd op geslacht en leeftijdsgroepen. In totaal verdient drie kwart minder dan degenen die in het onderwijs werken.

CentERdata Brontabel als csv (97 bytes)

Afzenders