Ontwikkelingen in de tijd

Als we kijken naar de ontwikkelingen over de verschillende jaren ontstaat het volgende beeld:

Ontwikkeling aantal overstappers onder leraren

Ontwikkeling aantal overstappers onder leraren 2013-2017
po naar vopo naar mbovo naar povo naar mbombo naar pombo naar vo
2013335929826439178
201439915212139627383
201542714516837332287
201641414621634841301

Zowel bij po als bij vo neemt het aantal overstappers in deze periode toe bij beide mogelijke bestemmingen. Bij het mbo is dat beeld iets minder duidelijk. De toename kan te maken hebben met het feit dat de arbeidsmarkt in het onderwijs (maar ook in het algemeen) de afgelopen jaren is aangetrokken en er daarom minder angst is om een overstap naar een andere baan te maken. Ondanks de groei van de absolute aantallen blijft het overigens gaan om een gering deel van het totale personeel.

DUO: Salarisadministraties instellingen Brontabel als csv (186 bytes)

Percentage blijvers, overstappers en uitstromers

Percentage blijvers, overstappers en uitstromers op totaal personeel; 2013 - 2017
startjaarblijver in de sectoruitstroom naar POuitstroom naar VOuitstroom naar MBOuitstroom buiten onderwijs
PO201393,90,30,15,8
201493,10,30,16,5
201593,30,30,16,3
201693,30,30,16,2
2013-201693,40,30,16,2
VO201393,50,10,46
201493,10,20,56,2
201592,60,20,56,7
201692,10,30,57,2
2013-201692,80,20,56,5
MBO201393,30,10,65,9
201489,40,11,39,2
201591,80,117,2
201686,10,1112,8
2013-201690,10,10,98,8

Ten opzichte van het totale personeel is toename van het aantal overstappersĀ  zeer gering in alle sectoren. In de sectoren vo en mbo zijn de salarissen gemiddeld hoger dan in het po. Desondanks is het niet zo dat deze factor er voor zorgt er relatief veel po-ers naar die sectoren overstappen vergeleken met de omgekeerde beweging.

De overstappers naar het hoger onderwijs zijn om technische redenen hier niet opgenomen. Verwacht kan worden dat voor po-ers een overstap naar de pabo een logische stap kan zijn en voor vo-ers en mbo-ers een overstap naar een breder aantal opleidingen.

DUO: Salarisadministraties van instellingen Brontabel als csv (507 bytes)

Afzenders