Percentage mannen in het onderwijs internationaal

Hoe verhoudt het percentage mannelijke leraren  in het Nederlandse onderwijs zich  tot dat in andere westerse landen?. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen landen voor leraren in het primair onderwijs en het secundair onderwijs (voortgezet  en middelbaarberoepsonderwijs samen).

Percentage mannen in primair onderwijs internationaal

Percentage mannen in primair onderwijs internationaal
Percentage
Nederland14
Verenigde Staten13
Duitsland13
Verenigd Koninkrijk15
Frankrijk18
Zwitserland18
Belgie18
Finland20
Zweden23
Noorwegen25
Japan35
EU2214
OECD17

Het percentage mannelijke leraren in het primair onderwijs in 2015 is in Nederland internationaal gezien gemiddeld. In vergelijking met Scandinavische landen is het percentage echter laag. Het percentage mannen in Nederland is vergelijkbaar met dat in de Verenigde Staten en Duitsland. In het primair onderwijs valt op dat het percentage vrouwen onder leraren in álle landen veel groter is dan het percentage mannen.

OESO Brontabel als csv (199 bytes)

Percentage mannen in secundair onderwijs internationaal

Percentage mannen in secundair onderwijs internationaal
Percentage
Nederland48
Finland34
Zweden36
Belgie37
Noorwegen37
Verenigd koninkrijk37
Duitsland38
Verenigde Staten38
Frankrijk41
Zwitserland51
Japan64
EU2233
OECD36

In Nederland is ongeveer de helft van de leraren in het secundaire onderwijs (dit is vo en mbo samen)  man. Internationaal gezien is dit percentage hoog. In vergelijkbare landen als Duitsland, België en de Scandinavische landen is dit duidelijk lager. In Japan is het percentage juist een stuk hoger.

OESO Brontabel als csv (199 bytes)

Afzenders