Landelijke gegevens over jongeren in kwetsbare positie

Op deze pagina worden de landelijke cijfers getoond over jongeren in een kwetsbare positie. De eerste cijfers zijn beschikbaar voor jongeren die vanaf schooljaar 2015/16 doorstromen naar het mbo in schooljaar 2016/17 of naar de arbeidsmarkt.
Hieronder is per cohort te zien om hoeveel jongeren het gaat en hoe de leeftijdsverdeling is per onderwijssoort.

Door- en uitstroom van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie Schooljaar 2016-2017 naar 2017-2018, bepaling 1 oktober
kwetsbare positie 2017-2018
herkomstuit en doorstroommbo1mbo2uitstroomtotaal% kwetsbare positie
mbo19543156143903182913396%
pro6783173812423099607990%
vmbo-bbl2991617001834714942154172%
vso-arbeidsmarkt28555961891780256590%
vso-vervolgonderwijs53065609641298282253%

In de tabel wordt de doorstroom van een jongere naar een kwetsbare positie weergegeven. Dit zijn landelijke cijfers. Momenteel zijn de gegevens beschikbaar van de 2 meest recente jaren, zie hieronder.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

DUO Brontabel als csv (315 bytes)
Door- en uitstroom van jongeren tot 23 jaar in een kwetsbare positie Schooljaar 2015-2016 naar 2016-2017, bepaling 1 oktober
kwetsbare positie 2016-2017
herkomstuit en doorstroommbo1mbo2uitstroomtotaal% kwetsbare positie
mbo19317145940943381893496%
pro6603165710493172587889%
vmbo-bbl3062116321834917252170671%
vso-arbeidsmarkt29885942801841271591%
vso-vervolgonderwijs51635239291307275953%

In de tabel wordt de doorstroom van een jongere naar een kwetsbare positie weergegeven. Dit zijn landelijke cijfers. Momenteel zijn de gegevens beschikbaar van de 2 meest recente jaren, zie hierboven.

DUO Brontabel als csv (315 bytes)
Leeftijd naar kwetsbare positie, schooljaar 2016-217 naar 2017-2018
onderwijspositie 1617tot 1818 tot 23
mbo193%96%
pro74%99%
vmbo-bbl71%88%
vso-arbeidsmarkt78%98%
vso-vervolgonderwijs49%61%

In de figuur wordt het aandeel jongeren  in een kwetsbare positie onder en boven de 18 naar onderwijssoort (voor de kwetsbare overstap) weergegeven. . Dit zijn landelijke cijfers. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de gegevens te vinden van de 2 meest recente jaren.

Bij de entree opleiding (mbo1) en vso (profiel vervolgonderwijs) valt op dat er weinig verschil is tussen de leeftijdsgroepen. Bij de overige onderwijssoorten maken jongere leerlingen (tot 18 jaar) minder vaak een kwetsbare overstap.

De jongeren (tot 18; 49% (was vorig jaar 53%)  en 18-23; 61% (was vorig jaar 56%) uit het vso met profiel vervolgonderwijs maken minder vaak een kwetsbare overstap (naar mbo-1, mbo-2 of de arbeidsmarkt) dan de jongeren uit de overige onderwijssoorten.

DUO Brontabel als csv (141 bytes)
Leeftijd naar kwetsbare positie, schooljaar 2015-2016 naar 2016-2017
onderwijspositie1516tot 1818 tot 23
mbo194%98%
pro88%99%
vmbo-bbl73%83%
vso-arbeidsmarkt89%99%
vso-vervolgonderwijs53%56%

In de figuur wordt het aandeel jongeren  in een kwetsbare positie onder en boven de 18 naar onderwijssoort (voor de kwetsbare overstap) weergegeven. Dit zijn landelijke cijfers. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de gegevens te vinden van de 2 meest recente jaren.

Bij de entree opleiding (mbo1) en vso (profiel vervolgonderwijs) valt op dat er weinig verschil is tussen de leeftijdsgroepen. Bij de overige onderwijssoorten maken jongere leerlingen (tot 18 jaar) minder vaak een kwetsbare overstap.

De jongeren (tot 18; 53% en 18-23; 56%) uit het vso met profiel vervolgonderwijs maken minder vaak een kwetsbare overstap (naar mbo-1, mbo-2 of de arbeidsmarkt) dan de jongeren uit de overige onderwijssoorten.

DUO Brontabel als csv (140 bytes)

Zie ook

Afzenders