Jongeren in kwetsbare positie in de RMC-regio

Nederland bestaat uit 39 RMC-regio's (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), iedere RMC-regio bestaat uit verschillende gemeenten. Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de aanpak en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert en die zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs. Binnen de regionale vsv-aanpak is er specifiek aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Op deze plek worden cijfers over jongeren in een kwetsbare positie op basis van de woonplaats per RMC-regio getoond.

Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC- regio, schooljaar 2016-2017 naar 2017-2018 Bepaling 1 oktober
jikp
Oost-Groningen86%
Noord-Groningen-Eemsmond84%
Centraal en Westelijk Groningen83%
Friesland Noord82%
Zuid-West Friesland82%
Friesland-Oost82%
Noord- en Midden Drenthe81%
Zuid-Oost Drenthe81%
Zuid-West Drenthe81%
IJssel-Vecht80%
Stedendriehoek80%
Twente80%
Achterhoek80%
Arnhem-Nijmegen79%
Rivierenland79%
Eem en Vallei78%
Noordwest-Veluwe78%
Flevoland78%
Utrecht78%
Gooi en Vechtstreek77%
Agglomeratie Amsterdam77%
West-Friesland77%
Kop van Noord-Holland77%
Noord-Kennemerland77%
West-Kennemerland76%
Zuid-Holland-Noord76%
Zuid-Holland-Oost76%
Haaglanden-Westlanden76%
Rijnmond76%
Zuid-Holland-Zuid76%
Oosterschelde Regio75%
Walcheren74%
Zeeuwsch-Vlaanderen73%
West-Brabant72%
Midden-Brabant71%
Noord-Oost-Brabant71%
Zuidoost-Brabant69%
Gewest Limburg-Noord69%
Gewest Zuid-Limburg67%

In de figuur wordt het percentage jongeren in kwetsbare positie van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de percentages te vinden van de 2 meest recente jaren.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio loopt van 67% tot 86%. Het valt op dat de noordelijke regio's een hoog percentage (boven de 80%) hebben.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

DUO Brontabel als csv (980 bytes)
Aandeel jongeren in kwetsbare positie naar RMC- regio, schooljaar 2015-2016 naar 2016-2017 Bepaling 1 oktober
jkip
Oost-Groningen84%
Noord-Groningen-Eemsmond87%
Centraal en Westelijk Groningen83%
Friesland Noord82%
Zuid-West Friesland81%
Friesland-Oost72%
Noord- en Midden Drenthe79%
Zuid-Oost Drenthe85%
Zuid-West Drenthe80%
IJssel-Vecht72%
Stedendriehoek76%
Twente80%
Achterhoek73%
Arnhem-Nijmegen76%
Rivierenland79%
Eem en Vallei71%
Noordwest-Veluwe75%
Flevoland75%
Utrecht79%
Gooi en Vechtstreek74%
Agglomeratie Amsterdam81%
West-Friesland81%
Kop van Noord-Holland71%
Noord-Kennemerland75%
West-Kennemerland76%
Zuid-Holland-Noord75%
Zuid-Holland-Oost70%
Haaglanden-Westlanden82%
Rijnmond85%
Zuid-Holland-Zuid77%
Oosterschelde Regio84%
Walcheren80%
Zeeuwsch-Vlaanderen73%
West-Brabant83%
Midden-Brabant80%
Noord-Oost-Brabant77%
Zuidoost-Brabant73%
Gewest Limburg-Noord76%
Gewest Zuid-Limburg84%

In de figuur wordt het percentage jongeren in kwetsbare positie van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de percentages te vinden van de 2 meest recente jaren.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio loopt van 70% tot 87%. Het valt op dat de noordelijke regio's een hoog percentage (boven de 80%) hebben, evenals Zuid-Limburg.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie wordt berekend door de jongeren die een kwetsbare overstap hebben gemaakt (naar of binnen het mbo (niveau 1 of 2) of uit het onderwijs) te delen door het totaal aantal jongeren die zijn door- of uitgestroomd uit pro, vso-profiel arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en mbo-1.

DUO Brontabel als csv (980 bytes)
Aantallen jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio schooljaar 2016-2017 naar 2017-2018
rmc_naamaantal
Oost-Groningen479
Noord-Groningen-Eemsmond297
Centraal en Westelijk Groningen791
Friesland Noord681
Zuid-West Friesland363
Friesland-Oost672
Noord- en Midden Drenthe469
Zuid-Oost Drenthe422
Zuid-West Drenthe407
IJssel-Vecht1074
Stedendriehoek1281
Twente1815
Achterhoek951
Arnhem-Nijmegen1620
Rivierenland582
Eem en Vallei1494
Noordwest-Veluwe583
Flevoland1417
Utrecht1853
Gooi en Vechtstreek467
Agglomeratie Amsterdam3549
West-Friesland630
Kop van Noord-Holland386
Noord-Kennemerland661
West-Kennemerland899
Zuid-Holland-Noord746
Zuid-Holland-Oost812
Haaglanden-Westlanden2674
Rijnmond3808
Zuid-Holland-Zuid1258
Oosterschelde Regio373
Walcheren272
Zeeuwsch-Vlaanderen268
West-Brabant1528
Midden-Brabant880
Noord-Oost-Brabant1599
Zuidoost-Brabant1645
Gewest Limburg-Noord1205
Gewest Zuid-Limburg1153

In deze figuur wordt het aantal jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio weergegeven.  In de RMC's Agglomeratie Amsterdam, Haaglanden/Westlanden en Rijnmond is het aantal jongeren in kwetsbare positie hoog.

DUO Brontabel als csv (894 bytes)
Aantallen jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio schooljaar 2014-2015 naar 2015-2016
rmc_naamaantal
Oost-Groningen520
Noord-Groningen-Eemsmond277
Centraal en Westelijk Groningen783
Friesland Noord723
Zuid-West Friesland356
Friesland-Oost634
Noord- en Midden Drenthe460
Zuid-Oost Drenthe432
Zuid-West Drenthe396
IJssel-Vecht1023
Stedendriehoek1237
Twente1823
Achterhoek784
Arnhem-Nijmegen1662
Rivierenland601
Eem en Vallei1422
Noordwest-Veluwe541
Flevoland1400
Utrecht1886
Gooi en Vechtstreek445
Agglomeratie Amsterdam3797
West-Friesland595
Kop van Noord-Holland416
Noord-Kennemerland672
West-Kennemerland870
Zuid-Holland-Noord759
Zuid-Holland-Oost754
Haaglanden-Westlanden2545
Rijnmond3915
Zuid-Holland-Zuid1193
Oosterschelde Regio375
Walcheren269
Zeeuwsch-Vlaanderen296
West-Brabant1540
Midden-Brabant868
Noord-Oost-Brabant1590
Zuidoost-Brabant1795
Gewest Limburg-Noord1114
Gewest Zuid-Limburg1193

In deze figuur wordt het aantal jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio weergegeven. In de RMC's Agglomeratie Amsterdam, Haaglanden/Westlanden en Rijnmond is het aantal jongeren in kwetsbare positie hoog.

DUO Brontabel als csv (894 bytes)

Zie ook

Afzenders