Jongeren in kwetsbare positie

Jongeren zijn vaak kwetsbaar wanneer zij de overstap maken vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) en de entreeopleiding naar het (vervolg) mbo of de arbeidsmarkt. Het is van belang dat partijen die betrokken zijn bij deze overstap deze jongeren goed in beeld hebben en goede afspraken met elkaar maken om ervoor te zorgen dat de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt goed verloopt. In de vervolgaanpak ‘vsv en jongeren in een kwetsbare positie’ is er specifiek aandacht voor de jongeren in een kwetsbare positie. Op deze plek wordt meer cijfermatige informatie gegeven over de groep jongeren in een kwetsbare positie.

Schematische weergave van de definitie jongeren in een kwetsbare positie.

Schematische weergaven van de definitie kwetsbare jongere

Hierboven is de definitie van een 'jongere in een kwetsbare positie' weergegeven. Het gaat om jongeren die onderwijs volgen in het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) en de entreeopleiding. Wanneer zij na een jaar de overstap maken naar het (vervolg) mbo of de arbeidsmarkt behoren zij tot de definitie van een 'jongere in een kwetsbare positie' .

leerlingen voortgezet onderwijs

Zie ook

Afzenders