Uitstroom van beginnende leraren

De overgang van de lerarenopleiding naar lesgeven is groot. Het is van belang beginnende leraren te behouden voor het onderwijs, zeker met een verwacht lerarentekort. In deze thema-analyse presenteren we de uitstroom van beginnende leraren, naar geslacht en naar instellingskenmerken.

Afzenders