Daling sterker in vmbo dan rest vo

Het vmbo zal in de komende 15 jaar sterker krimpen dan de rest van het vo.

(verwachte) ontwikkeling van het aantal leerlingen vmbo, havo en vwo in het derde leerjaar

(verwachte) ontwikkeling van het aantal leerlingen vmbo, havo en vwo in het derde leerjaar 2010-2020
vwohavovmbo-TLvmbo-GLvmbo-KLvmbo-BL
2010427614086035267135372490118641
2011430604148937007142842556418032
2012429704322637483146682596318440
2013429874436639341151312692018428
2014435464474340463151962728719118
2015438684515740499151852683218749
2016442574558740352151152585817916
2017444394589440092150022493417340
2018434034519839153146422356916639
2019421604429238069142342201215743
2020414654388337399139912072915114

Het aantal leerlingen in de bovenbouw van het vmbo zal de komende jaren naar verwachting met 21% dalen. De daling is het sterkst in de basisberoepsgerichte leerweg. Voor het vo als geheel is de leerlingdaling een stuk lager: 12%. De sterke daling in het vmbo wordt veroorzaakt door demografische krimp en doordat het percentage leerlingen dat naar het vmbo gaat nog steeds licht afneemt. Steeds meer leerlingen zijn in het verleden het havo/vwo gaan volgen in plaats van het vmbo, maar deze trend zwakt nu af.

Referentieraming 2015 Brontabel als csv (505 bytes)

Verwachte regionale ontwikkeling van het aantal leerlingen in het vmbo basis en kader

Verwachte regionale ontwikkeling van het aantal leerlingen in het vmbo basis en kader 2015-2030
rmc-regioontwikkeling 2015-2030
1Oost-Groningen-19,8%
2Noord-Groningen en Eemsmond-28,3%
3Centraal en westelijk Groningen-17,3%
4Friesland-noord-16,1%
5Zuidwest-Friesland-27,4%
6De Friese Wouden-23,6%
7Noord- en midden-Drenthe-24,5%
8Zuidoost-Drenthe-24,7%
9Zuidwest-Drenthe-22,0%
10IJssel-Vecht-15,9%
11Stedendriehoek-15,4%
12Twente-17,9%
13Achterhoek-31,1%
14Arnhem/Nijmegen-14,4%
15Rivierenland-25,9%
16Eem en Vallei-13,3%
17Noordwest-Veluwe-23,0%
18Flevoland-0,6%
19Utrecht-3,4%
20Gooi en Vechtstreek-14,6%
21Agglomeratie Amsterdam6,8%
22Westfriesland-19,8%
23Kop van Noord-Holland-22,9%
24Noord-Kennemerland-16,6%
25West-Kennnemerland-3,6%
26Zuid-Holland-Noord-12,6%
27Zuid-Holland-Oost-14,6%
28Haaglanden10,8%
29Rijnmond1,9%
30Zuid-Holland-Zuid-15,1%
31Oosterschelde regio-20,8%
32Walcheren-21,8%
33Zeeuwsch-Vlaanderen-26,3%
34West-Brabant-11,5%
35Midden-Brabant-13,3%
36Noordoost-Brabant-16,6%
37Zuidoost-Brabant-13,5%
38Gewest Noord-Limburg-20,9%
39Gewest Limburg-Zuid-18,1%

De daling in het vmbo is niet evenredig over het land verspreid. Vooral in de regio’s van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is nog een stijging te zien. In de rest van het land daalt het aantal vmbo-leerlingen in meer of mindere mate. Voor het vmbo-basis en -kader is dit beeld het sterkst. 

DUO: 1 cijfer VO Brontabel als csv (1 kB)

Afzenders