Leerlingendaling in het vmbo

Er worden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Het gevolg hiervan is een lagere instroom van leerlingen op de basisschool en vervolgens op de middelbare school. In deze thema-analyse zoomen we in op leerlingendaling, specifiek in het vmbo en in combinatie met de introductie van profielen.

Het aantal leerlingen op het vmbo daalt sneller dan de rest van het voortgezet onderwijs (vo). Dat komt niet alleen door de demografische krimp - er worden minder kinderen geboren - maar ook doordat een steeds groter aandeel van de leerlingen naar havo of vwo gaat in plaats van vmbo. Deze trend zwakt de laatste jaren wel af. Daarnaast is het vmbo gezien de grote differentiatie in aanbod moeilijker te organiseren. Dit stelt scholen voor uitdagingen in het overeind houden van een adequaat onderwijsaanbod. 

Met de invoering van profielen wordt hierop geanticipeerd. De ruim 30 afdelingsvlakken worden samengevoegd tot 10 bredere profielen. De huidige afdelingen zijn samengenomen in de nieuwe profielen volgens de zogenaamde 'verwantschapstabel'. Zo kan de ontwikkeling van het aantal leerlingen per profiel zichtbaar worden gemaakt. Scholen zijn daarbij vrij om te kiezen welke profielen zij gaan aanbieden. In deze thema-analyse is de ontwikkeling van het aantal leerlingen de afgelopen jaren vertaald naar de nieuwe profielen. Daarbij worden de volgende ontwikkelingen toegelicht: 

- Daling sterker in vmbo dan rest vo
- Bijna alle vmbo-profielen krimpen
- Aanbod van profielen is bijna dekkend

Afzenders