Demografische ontwikkelingen

Er worden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs.

In sommige regio's van Nederland krimpt het aantal leerlingen in het basisonderwijs, terwijl in een aantal steden het aantal nog steeds toeneemt. De komende jaren zal ook het voortgezet onderwijs met een kleiner aantal leerlingen te maken krijgen.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn cijfers te vinden over de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren.

Afzenders