Bevoegdheid voor bewegingsonderwijs

Voor het geven van bewegingsonderwijs aan de groepen 3 tot en met 8 geldt dat een bevoegdheid nodig is (voor de groepen 1 en 2 geldt dit niet). Een bevoegde leerkracht kan zowel een leerkracht met bevoegdheid zijn als een vakdocent.

Een bevoegde leerkracht voor groepen 3 tot en met 8 is: een leraar die in het verleden via de pabo en/of akte J de bevoegdheid bewegingsonderwijs heeft gehaald; een leraar die gestart is aan de pabo voor 1 september 2000 en afgestudeerd voor 2005; een leraar die is afgestudeerd aan de pabo na 2005 en in het bezit is van de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via de pabo; of een leraar die is afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO).

Ruim 80% beschikt over bevoegde docenten

Bij 83% van de scholen uit de steekproef wordt in alle groepen bewegingsonderwijs door een bevoegde (vak)leerkracht gegeven. Bij minder dan 1/5 van de scholen is dit nog niet het geval. In dergelijke gevallen wordt doorgaans wel een groot deel van de lessen door een bevoegd docent gegeven, maar niet alle lessen.

Onderstaande figuur toont een overzicht van het aandeel scholen waar alle lessen bewegingsonderwijs bevoegd worden gegeven (groepen 3 tot en met 8). In de achtergrondrapportage wordt een gedetailleerd overzicht per gemeente gegeven.

Aandeel scholen waar alle lessen door een bevoegde (vak)leerkracht worden gegeven

Aandeel scholen waar alle lessen door een bevoegde (vak)leerkracht worden gegeven per provincie op basis van respons, steekproef
Percentage scholen
Gelderland78,3%
Zuid-Holland78,9%
Overijssel79,2%
Noord-Brabant80,2%
Utrecht83,2%
Zeeland83,5%
Friesland84,8%
Groningen86,2%
Limburg89,8%
Noord-Holland90,0%
Drenthe92,4%
Flevoland96,1%
Nederland83,5%

Op 83% van de scholen uit de steekproef wordt het bewegingsonderwijs verzorgd door een bevoegde (vak)leerkracht. Op 96% van de scholen in Flevoland is dit het geval, en op 78% van de scholen in Gelderland. In driekwart van de provincies voldoet minstens 80% van de scholen aan het bevoegdheidscriterium.

OCW, Regioplan Brontabel als csv (247 bytes)

Afzenders