Aantal lessen bewegingsonderwijs per week

In het primair onderwijs geldt voor geen van de vakgebieden een verplichte hoeveelheid uren. De Inspectie ziet er wel op toe dat scholen de diverse vakken zodanig over de week verdelen dat de kerndoelen gehaald worden. Voor bewegingsonderwijs hanteert de Inspectie de richtlijn van 90 minuten per week, voor de groepen 3 tot en met 8. Uiteraard zijn scholen vrij om meer tijd aan bewegingsonderwijs te besteden en zijn de richtlijnen anderzijds geen bindende normen.

Bijna 80% voldoet volledig aan de urenrichtlijn

Uit de opgave van scholen blijkt dat landelijk gemiddeld 79% van de responderende scholen in alle groepen (groep 3-8) 90 minuten of meer bewegingsonderwijs per week geeft.

Onderstaande figuur toont een overzicht van het aandeel scholen waar minstens 90 minuten bewegingsonderwijs per week wordt aangeboden aan de groepen 3 tot en met 8, gebundeld per provincie. In de achtergrondrapportage wordt een gedetailleerd overzicht per gemeente gegeven.

Aandeel scholen dat voldoet aan 90 minuten of meer bewegingsonderwijs per week

Aandeel scholen dat voldoet aan 90 minuten of meer bewegingsonderwijs per week per provincie op basis van respons, steekproef
Percentage scholen
Gelderland72,4%
Utrecht73,3%
Noord-Brabant74,3%
Flevoland76,3%
Zuid-Holland78,1%
Noord-Holland82,6%
Friesland83,3%
Overijssel83,4%
Zeeland83,5%
Limburg84,6%
Groningen85,8%
Drenthe92,9%
Nederland79,3%

Drenthe laat met bijna 93% de beste resultaten zien, Gelderland scoort het minste, ruim 72% van de ondervraagde scholen voldoet daar volledig aan de norm. Landelijk voldoet dus 21% van de respondenten niet voor alle groepen aan de richtlijn, maar dit wil niet zeggen dat deze scholen in alle groepen minder dan 90 minuten per week aan bewegingsonderwijs besteden. Vaak voldoen scholen in dergelijke gevallen wel voor een gedeelte van de groepen aan de urenrichtlijn.

OCW, Regioplan Brontabel als csv (247 bytes)

Afzenders