Werkzame jongeren met bètatechnisch beroep per onderwijsrichting

Welk deel van de jongeren werkt in een bètatechnisch beroep? Er wordt een uitsplitsing gemaakt in bètatechnisch en niet-bètatechnisch opgeleide jongeren.

Werkende jongeren uitgesplitst naar bètatechnisch beroep per onderwijsrichting, gemiddelde voor 2009-2016

Werkende jongeren uitgesplitst naar bètatechnisch beroep per onderwijsrichting, gemiddelde voor 2009-2016 %
opleidingsnijvlak beroepinformatica beroepnatuurwetenschaptechnisch beroep
opleiding in betatechniek12,99,51,140,7
overige richtingen3,82,20,17,7
totaal6,54,30,417,2

Van alle werkende jongeren heeft ruim een kwart een bètatechnisch beroep. Relatief veel jongeren (17%) werken in een technisch beroep. Het aandeel jongeren dat in een snijvlak beroep of informatica beroep werkt ligt voor beide rond 5%. Het aandeel jongeren dat in een natuurwetenschappelijk beroep werkt is vrijwel te verwaarlozen met minder dan 0,5%.

Van de werkende jongeren met een opleiding buiten de bètatechniek heeft 14% een bètatechnisch beroep. Deze aandelen zijn uiteraard veel hoger voor degenen met een bètatechnische opleiding. Gemiddeld heeft tweederde van de werkende jongeren met een bètatechnische opleiding een beroep in de bètatechniek. Ook voor deze bètatechnisch opgeleide jongeren geldt dat veel jongeren in technische beroepen werken, gevolgd door snijvlak beroepen en informatica beroepen. Slechts 1% van deze jongeren heeft een natuurwetenschappelijk beroep.

CBS Brontabel als csv (187 bytes)
Werkende jongeren uitgesplitst naar bètatechnisch beroep per onderwijsrichting, gemiddelde voor 2006-2012 %
opleidingsnijvlak beroepinformatica beroepnatuurwetenschaptechnisch beroep
opleiding in betatechniek12,49,51,343,8
overige richtingen3,82,20,18,1
totaal6,34,40,518,6

Er zijn ook gegevens over de jaren 2006-2012 beschikbaar. Vergelijking met de meer recentere jaren laat zien dat er weinig veranderd is.

CBS Brontabel als csv (186 bytes)
©Hans van Rhoon

Afzenders