Bètatechnisch opgeleide jongeren met bètatechnische beroepen

Welk deel van de jongeren met een bètatechnische opleiding werkt na zijn opleiding ook echt in een bètatechnisch beroep? Er wordt een uitsplitsing gemaakt naar onderwijsrichting en er wordt in gegaan op de aansluiting tussen onderwijsrichting en beroep bij bètatechnisch en niet-bètatechnisch opgeleide jongeren.

Werkende bètatechnisch opgeleide jongeren met een bètatechnisch beroep, naar onderwijsrichting, gemiddelde over 2009-2016

Werkende bètatechnisch opgeleide jongeren met een bètatechnisch beroep, naar onderwijsrichting, gemiddelde over 2009-2016 %
technisch beroepnatuurwetenschap. beroepinformatica beroepsnijvlak beroep
techniek opl.64,80,53,65,3
natuurwetenschap. opl.27,117,89,64,7
informatica opl.8,60,259,64,4
snijvlak opl.11,50,34,829

Veel van de jongeren met een technische of informaticaopleiding werken in een bètatechnisch beroep. Dit geldt in veel mindere mate voor jongeren met een natuurwetenschappelijk opleiding of een opleiding op het snijvlak. Van de jongeren met een technische opleiding werkt 2/3 in een technisch beroep, daarnaast werkt 5% in een beroep op het snijvlak en in informatica-beroepen 4%.

De meeste jongeren met een natuurwetenschappelijke opleiding werken in een technisch beroep (27%), gevolgd door een natuurwetenschappelijk beroep (18%) en een informaticaberoep (10%). Jongeren met een informaticaopleiding hebben meestal (60%) ook een beroep in de informatica, daarnaast vindt 9% werk in een technisch beroep.

Iets minder dan 1/3 van de jongeren met een opleiding op het snijvlak vindt ook werk in deze richting. Totaal werkt net iets minder dan de helft (46%) van deze jongeren in een bètatechnische richting.

CBS Brontabel als csv (219 bytes)
Werkende bètatechnisch opgeleide jongeren met een bètatechnisch beroep, naar onderwijsrichting, gemiddelde over 2006-2012 %
technisch beroepnatuurwetenschap. beroepinformatica beroepsnijvlak beroep
techniek opl.66,80,54,04,7
natuurwetenschap. opl.29,021,58,86,2
informatica opl.8,00,663,23,2
snijvlak opl.12,30,45,030,3

Er zijn ook gegevens over de jaren 2006-2012 beschikbaar. Vergelijking met de meer recentere jaren laat zien dat er weinig veranderd is.

CBS Brontabel als csv (221 bytes)

Aansluiting naar richting en onderwijsniveau

Hieronder wordt verder ingezoomd op de aansluiting tussen onderwijsrichting en beroep. Hierbij wordt gekeken naar bètatechnische beroepen in enge zin, dat wil zeggen dat beroepen met een bètatechnische component (snijvlak) buiten beschouwing worden gelaten. Bij de onderwijsrichtingen wordt ook alleen gekeken naar techniek, natuurwetenschap en informatica.

Werkende jongeren met een bètatechnisch beroep (excl. snijvlak beroepen), naar richting en niveau van hoogst behaald onderwijsniveau (in %, gemiddelde van 2009-2016)

Werkende jongeren met een bètatechnisch beroep (excl. snijvlak beroepen), naar richting en niveau van hoogst behaald onderwijsniveau (in %, gemiddelde voor 2009-2016)
©CBS

De aansluiting tussen het bètatechnisch onderwijs en de bètatechnische arbeidsmarkt (in enge zin) verschilt per richting maar ook per onderwijsniveau. Zo geldt dat van de werkende jongeren met een afgeronde opleiding in één van richtingen techniek of informatica gemiddeld 70% in een bètatechnisch beroep terecht komt. Per niveau zijn er tussen deze twee richtingen duidelijk verschillen. Bij technisch opgeleide jongeren komen vooral mbo’ers in een bètatechnisch beroep terecht. Bij informatica zijn het vooral de jongeren op hbo-niveau die in een bètatechnisch beroep werken.

Van de werkende natuurwetenschappelijk opgeleide jongeren heeft iets meer dan de helft (54%) werk in een bètatechnisch beroep. Voor degenen met een mbo 4 opleiding is dit ongeveer 4% meer en voor hbo’ers 4% minder.

Werkende jongeren met een bètatechnisch beroep (excl. snijvlak beroepen), naar richting en niveau van hoogst behaald onderwijsniveau (in %, gemiddelde van 2006-2012)

Werkende jongeren met een bètatechnisch beroep (excl. snijvlak beroepen), naar richting en niveau van hoogst behaald onderwijsniveau (in %, gemiddelde van 2006-2012)
©CBS
©Hans van Rhoon

Afzenders