Schoolloopbaan techniek: totaalbeeld

Leerlingen die in 2010/'11 slaagden in een technische richting in het voortgezet onderwijs (vo) zijn tot een periode van 5 jaar gevolgd in hun vervolgopleiding. Het vervolg van hun onderwijsloopbaan is hieronder schematisch weergegeven.

Geslaagden voor een technisch diploma in vo in 2010/'11 en hun doorstroom en diploma in techniek tot 5 jaar na het vo-diploma

Schematische weergave van de schoolloopbaan van geslaagden in een technische richting in het vo (cohort 2010/2011).

Als naar vmbo b wordt gekeken, dan deden in schooljaar 2010/'11 5.920 leerlingen eindexamen in de sector techniek. Hiervan ging 70%, zo’n 4.150 leerlingen, naar een technische vervolgopleiding. De overige bijna 1.800 leerlingen kozen voor een andere sector dan techniek of vielen uit het onderwijs. Van de 4.150 leerlingen die naar een technische vervolgopleiding zijn gegaan, heeft 72% (bijna 3.000 leerlingen) na 5 jaar een technisch diploma behaald in het mbo. Het overige deel valt uit het onderwijs zonder diploma, behaalt een niet-technisch diploma, of staat nog ingeschreven aan een opleiding.

De doorstroompercentages naar een technische vervolgopleiding van de vo-geslaagden 2010/'11 zijn vergelijkbaar met die van het cohort vo-geslaagden van 2006/'07. Alleen de aantallen leerlingen die met een technisch diploma van het vo komen zijn voor vmbo b en vmbo k flink lager, en bij de andere onderwijssoorten juist hoger. Van degenen die zijn ingestroomd in een technische vervolgopleiding behaalt van het cohort 2010/'11 een groter aandeel ook een technisch diploma. Alleen voor de havo is het aandeel dat een diploma behaalt gelijk gebleven. Het cohort 2010/'11 is echter 1 jaar korter gevolgd na het eindexamen, waardoor het aandeel van dit cohort iets hoger zal uitkomen wanneer we ze nog een jaar zouden volgen.

Naast de directe doorstromers zijn er vo-geslaagden techniek die niet direct na het eindexamen in een technische vervolgopleiding doorgaan, maar binnen enkele jaren wel weer in de techniek terugkomen. Gemiddeld is zo’n 10% van de techniekdiploma’s die in de periode tot 5 jaar na het technisch vo-diploma  in het mbo, hbo of wo zijn behaald, behaald door leerlingen die niet direct na het vo zijn ingestroomd in een technische vervolgopleiding. Deze leerlingen zijn na het eindexamen vo eerst in een andere, niet-technische, studierichting gestart, of hebben een tussenjaar genomen na het eindexamen. Jongeren zijn dus niet direct verloren voor de technische sector als ze niet meteen zijn ingestroomd in een technische vervolgstudie.

Afzenders