Geslaagden vo-techniek 5 jaar later

Van de directe doorstromers vanuit een technische richting in het voortgezet onderwijs (vo) naar een technische vervolgopleiding in het mbo, hbo of wo heeft het merendeel binnen 5 jaar na het vo-eindexamen ook een diploma in een technische vervolgopleiding behaald, of staat nog ingeschreven voor zo’n opleiding.

Gemiddeld over de verschillende onderwijssoorten is 5 jaar na het eindexamen nog zo’n 80% van de directe doorstromers behouden voor de technische sector. De overige 20% betreft studenten die zijn overgestapt naar een niet-technische studierichting, of die zijn gestopt met studeren.

Onderwijspositie na 5 jaar van vo-geslaagden techniek 2010/'11 die direct zijn doorgestroomd in een technische vervolgopleiding

Onderwijspositie na 5 jaar van vo-geslaagden techniek 2010/'11 die direct zijn doorgestroomd in een technische vervolgopleiding %
nog ingeschreven techniekgeslaagd
vmbo b2,071,6
vmbo k4,279,6
vmbo gt5,676,8
havo28,149,4
vwo19,165,2

Voor vmbo-geslaagden geldt dat tussen de 70% en 80% in de 5 jaar na hun vmbo-diploma ook een mbo-diploma heeft behaald in de richting techniek; slechts een paar procent is nog bezig met een technische mbo-opleiding. Voor geslaagden uit havo/vwo ligt het aandeel geslaagden voor de vervolgopleiding, veelal een hbo- of wo-opleiding, wat lager. Dit hangt samen met de gemiddeld langere studieduur voor deze opleidingen in vergelijking met de gemiddelde mbo-opleiding. Voor de havo-geslaagden met een N-profiel die direct zijn doorgestroomd naar een technische studie geldt dat 5 jaar na het havo-examen ongeveer de helft een technisch vervolgdiploma heeft behaald en nog ruim een kwart staat ingeschreven voor een technische studie.

CBS Brontabel als csv (120 bytes)

Afzenders