Geslaagden in techniek in het vo

Het aandeel vo-geslaagden dat een diploma heeft behaald in de techniek is in het vmbo b(asis) of vmbo k(ader) het laagst, en is in deze onderwijssoorten sinds 2010 gedaald.

Op het vmbo b behaalde in 2010/'11 bijna 30% van de geslaagden een technisch diploma; in 2015/'16 is dit gedaald naar ongeveer 25%. Op het vmbo k volgt de daling dezelfde trend. In het vmbo g(emengd)/t(heoretisch), havo en vwo ligt het aandeel geslaagden in de techniek op een hoger niveau dan bij vmbo b en vmbo k en is het aandeel in de afgelopen periode gestegen. Tot 2012/'13 bleef de trend globaal gelijk, maar sindsdien is vooral het aandeel havo-geslaagden met een profiel in Natuur & Techniek en/of Natuur & Gezondheid (N-profiel) flink toegenomen; van bijna 36% naar ruim 42%. Het vwo heeft met bijna 58% het hoogste aandeel leerlingen dat uit het voortgezet onderwijs komt met een diploma met een N-profiel.

Een technisch diploma in vmbo b of vmbo k is meer toegespitst op techniek dan een technisch diploma in vmbo g/t, havo en vwo waar de opleidingen meer van algemene aard zijn.

Aandeel technische diploma’s van vo-geslaagden

Aandeel technische diploma’s van vo-geslaagden 2010/'11-2015/'16
onderwijssoortvmbo bvmbo kvmbo gthavovwototaal
201029,225,742,535,654,539,0
201128,125,442,836,254,539,0
201226,424,043,135,654,638,7
201325,122,645,237,954,639,4
201425,222,947,640,056,641,1
201525,423,047,842,457,541,8
CBS Brontabel als csv (270 bytes)

Afzenders