Doorstroom naar een technische vervolgopleiding

Een hoog aandeel gediplomeerden met een technisch profiel geeft nog geen garantie dat deze leerlingen ook in hun vervolgopleiding doorgaan in een technische richting.

Van de leerlingen die in 2010/'11 geslaagd zijn voor hun vwo-diploma met een N-profiel ging minder dan een kwart direct door naar een vervolgopleiding in een technische richting in het hbo of wo. In 2013/'14 is het aandeel directe doorstromers naar een technische vervolgopleiding vanuit het vwo toegenomen tot bijna 30%, maar daarna zette een daling in tot 25% in 2015/'16. Van de geslaagden met een technisch diploma in havo en vmbo g/t ligt de directe doorstroom naar een technische vervolgopleiding aan het begin van de periode met respectievelijk 37% en 31% wat hoger dan bij het vwo. Bij deze onderwijssoorten zien we dezelfde trend als bij de vwo-geslaagden, met een daling in de doorstroom vanaf examenjaar 2013/'14. Voor deze analyse zijn alléén de technische vervolgopleidingen meegenomen, opleidingen zoals wiskunde en informatica worden hierin niet meegeteld. Hierin wijkt de afbakening af van de gebruikte afbakening in de monitor Techniekpact.

Aandeel directe doorstroom naar een technische vervolgopleiding van vo-geslaagden met een technisch diploma, naar diplomajaar vo

Aandeel directe doorstroom naar een technische vervolgopleiding van vo-geslaagden met een technisch diploma, naar diplomajaar vo 2010/'2011-2015/'2016
onderwijssoortvmbo bvmbo kvmbo gthavovwo
201070,171,430,536,622,4
201168,171,631,037,023,4
201266,169,530,939,725,6
201368,171,632,442,128,2
201467,069,731,841,026,6
201563,069,731,139,925,4
CBS Brontabel als csv (233 bytes)

Onder de geslaagden voor vmbo kader ligt het aandeel met een technisch diploma in alle waargenomen jaren met minder dan een kwart op het laagste niveau van alle onderwijssoorten, maar de directe doorstroom naar een vervolgopleiding in een technische richting is bij deze onderwijssoort veruit het hoogst. Ruim 7 op de 10 van deze geslaagden kiest direct na het eindexamen voor een mbo-opleiding in de richting techniek. De doorstroom van deze groep is daarnaast al jaren vrij constant. Ook na vmbo basis kiezen relatief veel technisch geschoolden voor een mbo-opleiding in de techniek, maar daarbij is er wel een dalende lijn sinds 2010/'11. Van de geslaagden voor een vmbo basis diploma in een technische richting in 2015/'16 stroomt nog 63% direct door in een technische vervolgopleiding, terwijl het aandeel in 2010/'11 met 70% nog bijna op hetzelfde niveau lag als bij vmbo kader.

Het vmbo leidt dus specifieker voor een bepaalde richting op dan havo en vwo. Dit heeft voor een deel te maken met de aard van de verschillende vo-opleidingen, maar daarnaast kunnen geslaagden voor havo en vwo ook uit meer vervolgrichtingen kiezen dan geslaagden voor het vmbo.

Ook leerlingen die voor het vo zijn geslaagd in een andere richting dan techniek kunnen kiezen voor een vervolgopleiding in de techniek. Gemiddeld kiest 16% van alle vo-geslaagden voor een technische vervolgopleiding, ongeacht of ze een technisch vo-diploma hebben. Dit percentage is vrijwel gelijk voor alle onderwijssoorten.

Afzenders