Onderwijssituatie leerplichtige asielzoekers

Het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, verzorgt de opvang van alle asielzoekers, tot zij een plek in een gemeente kunnen krijgen, als de asielaanvraag wordt toegewezen, of tot zij het land verlaten als de aanvraag wordt afgewezen.

Om na te gaan of alle leerplichtige asielzoekers in de COA opvanglocaties daadwerkelijk onderwijs volgen, heeft het ministerie van OCW de bestanden van het COA gekoppeld aan de bestanden van ingeschrevenen in het onderwijs (BRON, basisregistratie onderwijs). 

Onderwijssituatie leerplichtige asielzoekers ,1 mei 2017

Onderwijssituatie leerplichtige asielzoekers ,1 mei 2017
aantal
Onderwijs volgend op 1 mei4264
Wel in onderwijsbestand, geen onderwijs op 1 mei671
Niet in onderwijsbestand677

Van de 7.565 asielzoekers in de leerplichtige leeftijd die op 1 mei 2017 door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werden opgevangen, volgden 4.264 kinderen op dat moment onderwijs en stonden  671 kinderen voor of na 1 mei bij een school ingeschreven. Dat betekent dat in ieder geval 87,1% van de kinderen in het onderwijs zijn te lokaliseren. Een groep van 677 kinderen wordt niet teruggevonden in de registratie van scholen.

COA, DUO Brontabel als csv (126 bytes)

Het wil niet zeggen dat kinderen die niet terug gevonden worden in de registratie geen onderwijs volgen. Er kunnen verschillende zaken aan de hand zijn. Namen worden verschillend geschreven op verschillende plaatsen, waardoor ze niet altijd kunnen worden gematcht. Ook kunnen administraties van scholen achter lopen. Om een indruk te krijgen van de situatie van deze asielzoekers is door het COA op verzoek van OCW eind juni een onderzoek verricht. Eind juni 2016 heeft het COA bij 4 opvangcentra verspreid over Nederland nagevraagd wat de situatie is voor de kinderen uit deze centra die niet in de bestanden worden gevonden. Hieruit bleek dat van de 81 kinderen die niet in de bestanden stonden er 60 naar school gaan.
Bij degenen die wel in het onderwijsbestand zitten, maar op dat moment geen onderwijs volgen, is doorgaans sprake van een overgang tussen scholen waarbij de administratie nog niet volledig is.

Afzenders