Meeste kans op werk voor jonge vrouwen met hbo/wo-docentenopleiding

Ruim driekwart van de niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar heeft werk voor minimaal 12 uur per week. Leraren- en docentenopleidingen, opleidingen in gezondheidszorg en welzijn en technische opleidingen geven de meeste kans op werk. Met alleen een algemene opleiding (vmbo-t/g, havo, vwo) is het lastiger om betaald werk te vinden.

De Jeugdmonitor is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het CBS en verschijnt jaarlijks.

Arbeidsparticipatie van niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar), 2011-2013

Arbeidsparticipatie van niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar), 2011-2013 In procenten, naar onderwijsrichting en geslacht
MannenVrouwen
A89,281,8
B89,790,3
C88,782,6
D85,484,3
E86,193,7
F72,461,7

Label Richting
A      Overig
B      Gezondheidszorg en welzijn
C      Technisch
D      Economisch juridisch
E      Onderwijs
F      Algemeen

De kans op werk is het grootst voor jonge vrouwen met een docentenopleiding of een andere pedagogische opleiding, namelijk 94%.

CBS Brontabel als csv (95 bytes)

Arbeidsparticipatie van niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar), 2011-2013

Arbeidsparticipatie van niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar), 2011-2013 In procenten, naar onderwijsniveau, onderwijsrichting en geslacht
MannenVrouwen
A83,180,7
B77,665
C70,566,7
D80,7.
E.67
F80,158,2
G76,568,7
H91,692,7
I.95,5
J89,590,7
K93,787,1
L92,894,3
M91,291,9

Label   Richting
A      Totaal
B      Vmbo totaal
C      Vmbo b/k Economisch/juridisch
D      Vmbo b/k Technisch
E      Vmbo b/k Gezondheidszorg/welzijn
F      Vmbo b/k Overig
G      Vmbo g/t
H      Hbo, wo totaal
I       Hbo, wo Onderwijs
J       Hbo, wo Economisch/juridisch
K      Hbo, wo Technisch
L      Hbo, wo, Gezondheidszorg/welzijn
M      Hbo, wo Overig

Voor alle onderwijsrichtingen geldt dat de kans op werk voor hoogopgeleide mannen en vrouwen groter is dan voor laagopgeleide.

CBS Brontabel als csv (173 bytes)

Afzenders