70.000 basisschoolleerlingen in speciaal onderwijs

In het schooljaar 2013-2014 zaten 70.000 leerlingen in het speciaal basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs.

In het speciaal basisonderwijs (sbo) krijgen kinderen meer ondersteuning dan in het reguliere basisonderwijs (bao) kan worden geboden. Leerlingen op een speciale school (so) leren zeer moeilijk, hebben een handicap, stoornis of ziekte, waardoor zij geen regulier basisonderwijs kunnen volgen. Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Scholen hebben vanaf dat moment zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden, bij voorkeur in het reguliere basisonderwijs.

Het CBS-artikel '70.000 basisschoolleerlingen in speciaal onderwijs' gaat in op het aantal leerlingen op speciale scholen over de jaren heen en geeft een beschrijving van de verdeling over regio's.

Aandeel leerlingen in het speciaal basisonderwijs en op speciale scholen voor basisonderwijs

Aandeel leerlingen in het speciaal basisonderwijs en op speciale scholen voor basisonderwijs % ten opzichte van alle leerlingen in bao, sbo en speciale scholen voor basisonderwijs
SchooljaarSpeciaal basisonderwijsSpeciale scholen basisonderwijs
20003,21,9
20013,21,9
20023,22,0
20033,22,1
20043,12,1
20053,02,2
20062,82,2
20072,72,2
20082,72,1
20092,72,1
20102,72,1
2011*2,62,2
2012*2,52,1
2013*2,52,1

Het aandeel leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat, is de laatste jarenĀ afgenomen. Voor het basisonderwijs op speciale scholen nam het aandeel tot het schooljaar 2007-2008 nog toe, daarna bleef het vrij stabiel.

CBS Brontabel als csv (267 bytes)

Aandeel leerlingen in het speciaal basisonderwijs of op speciale scholen naar provincie, schooljaar 2013-2014

Aandeel leerlingen in het speciaal basisonderwijs of op speciale scholen naar provincie, schooljaar 2013-2014 % ten opzichte van alle leerlingen in het bao, sbo en speciale scholen voor basisonderwijs
Speciaal basisonderwijsSpeciale scholen basisonderwijs
Limburg3,13,2
Overijssel2,92,6
NoordBrabant2,42,3
Groningen2,82,1
Gelderland2,72,1
Utrecht2,22
ZuidHolland2,22
Friesland2,91,8
Zeeland2,61,7
NoordHolland2,11,7
Flevoland2,81,5
Drenthe2,50,8
Nederland2,52,1

In het schooljaar 2013-2014 was het aandeel leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs of een speciale school ging het hoogste in Limburg en in Overijssel. Drenthe had het laagste aandeel. De aandelen per provincie zijn gebaseerd op de locatie van de school.

CBS Brontabel als csv (313 bytes)

Afzenders