Uitstroomprofielen vso: vooral doorstroom naar vervolgonderwijs

Leerlingen in het vso volgen sinds 2013 een van de drie uitstroomprofielen: dagbesteding, vervolgopleiding of arbeidsmarkt. Op 1 oktober 2015 volgde 26% van het vso (cluster 1-4) het uitstroomprofiel arbeidsmarkt, 27% het uitstroomprofiel dagbesteding en 44% het profiel vervolgonderwijs.

De meeste leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding zullen bij het verlaten van het vso ook het onderwijs verlaten (en dus niet doorstromen naar bijvoorbeeld een mbo opleiding). Vanwege hun uitstroomprofiel en beperkt opleidingsniveau zullen niet alle leerlingen betaald werk vinden, vooral bij het uitstroomprofiel dagbesteding is deze kans klein.

Deelnemers vso naar uitstroomprofiel (1-10-2015)

Deelnemers vso naar uitstroomprofiel (1-10-2015)
Instroomprofielen VSO
vervolgonderwijs (17409)44%
dagbesteding (10942)27%
arbeidsmarkt (10521)26%
onbekend (1012)3%

Er zijn nog geen arbeidsmarktgegevens over leerlingen die de vso uitstroomprofielen hebben gevolgd, aangezien de uitstroomprofielen in 2013 zijn ingevoerd. De gegevens over de arbeidsmarkt in deze thema-analyse gaan over alle uitstromende leerlingen. Meer informatie over leerlingenaantallen is te vinden op onderwijsincijfers.nl.

DUO Brontabel als csv (128 bytes)

Afzenders