Uitstroom uit het vso nader bekeken

Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom vso (okt 2013)

Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom vso (okt 2013)
% alleen werk% alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal VSO7%57%8%28%

Figuur: Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom vso (okt 2013)

Bron: SSB, CBS

Definitie: Leerlingen die een het praktijkonderwijs hebben gevolgd én in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) opgenomen zijn. Enkel de leerlingen van het praktijkonderwijs die het (bekostigd) onderwijs verlaten, maken deel uit van de populatie. Dit betekent dat leerlingen die doorstromen naar andere vorm(en) van (bekostigd) onderwijs buiten beschouwing zijn gelaten. 

CBS Brontabel als csv (111 bytes)
18 jaar of ouder
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
18 jaar of ouder6%72%10%13%

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn hebben nog geen recht op een uitkering. Dit is maar een klein deel van de jongeren die op de arbeidsmarkt komen: ruwweg 80% van de jongeren die het vso verlaten is 18 jaar of ouder (gemeten op 1 oktober). Van hen heeft één op de zes betaald werk direct na uitstromen, al dan niet in combinatie met een uitkering.

Bijna 90% van de jongeren onder de 18 heeft geen uitkering en ook geen werk direct na uitstroom. De overigen (één op de tien) hebben betaald werk.

CBS Brontabel als csv (116 bytes)
Jonger dan 18 jaar
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
jonger dan 18 jaar11%0%0%88%

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn hebben nog geen recht op een uitkering. Dit is maar een klein deel van de jongeren die op de arbeidsmarkt komen: ruwweg 80% van de jongeren die het vso verlaten is 18 jaar of ouder (gemeten op 1 oktober). Van hen heeft één op de zes betaald werk direct na uitstromen, al dan niet in combinatie met een uitkering.

Bijna 90% van de jongeren onder de 18 heeft geen uitkering en ook geen werk direct na uitstroom. De overigen (één op de tien) hebben betaald werk.

CBS Brontabel als csv (117 bytes)
Arbeidsmarktpositie voor mannen en vrouwen uit vso, direct na uitstroom (okt 2013)
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
mannen8%52%9%31%
vrouwen6%67%6%22%

De groep uitstromers uit vso bestaat voor twee derde uit mannen en een derde uit vrouwen. Voor een meer algemene beschrijving van de verdeling man/vrouw op het vso zie de website onderwijsincijfers.nl. Mannen hebben vaker werk (8% alleen werk, 9% werk en uitkering) dan vrouwen (6% alleen werk, 6% werk en uitkering). De meeste mannen en vrouwen hebben alleen een uitkering, waarbij dit bij vrouwen weer vaker voorkomt dan bij mannen.

CBS Brontabel als csv (128 bytes)

Arbeidsmarktpositie direct (okt 2012) en één jaar na uitstroom, vso (okt 2013)

Arbeidsmarktpositie direct (okt 2012) en één jaar na uitstroom, vso (okt 2013)
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
direct na uitstroom9%56%8%28%
één jaar na uitstroom7%64%9%18%

Behalve de arbeidsmarktpositie direct na uitstroom is het ook relevant om te kijken naar de arbeidsmarktpositie één jaar na schoolverlaten. De figuur hierboven toont beide. Dit gaat over vso’ers die 1 oktober 2011 nog ingeschreven stonden en 1 oktober 2012 niet meer. De positie op 1 oktober 2012 noemen we direct na uitstroom en de positie op 1 oktober 2013 noemen we 1 jaar na uitstroom. Dit cohort is één jaar eerder uitgestroomd dan het cohort in de figuur die weergeeft hoe de arbeidsmarktpositie één jaar na uitstroom is.

Wat vooral opvalt is dat één jaar na schoolverlaten het percentage dat alleen een uitkering heeft met 8 procentpunt is toegenomen. Tegelijk met deze toename is er een daling met 10 procentpunt van het aandeel dat geen werk en ook geen uitkering heeft. Deze ontwikkelingen komen voornamelijk doordat leerlingen die bij uitstroom jonger dan 18 jaar waren één jaar later 18 jaar zijn en een uitkering kunnen aanvragen.

Van de 4700 uitstromers uit het vso in 2012 ging 12% een jaar later (in 2013) toch weer bekostigd onderwijs volgen. Ook 2 jaar na uitstromen zien we nog terugstroom het onderwijs in: 4% had in 2014 een inschrijving in het bekostigd onderwijs, terwijl ze in 2012 en 2013 geen onderwijs volgden. De leeftijd is direct na schoolverlaten vastgesteld (1 oktober 2012).

CBS Brontabel als csv (157 bytes)
Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom (okt 2012) en één jaar na uitstroom (okt 2013) vso, boven 18
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
20128%70%9%13%
20136%73%11%9%

Voor degenen die direct na het verlaten van de school 18 jaar of ouder zijn, wijzigt de arbeidsmarktpositie een jaar na schoolverlaten maar weinig ten opzichte van de positie direct na schoolverlaten. Het percentage met een uitkering neemt licht toe. Voor schoolverlaters die jonger dan 18 jaar zijn verandert de arbeidsmarktpositie na een jaar veel meer. Dit doordat een deel van hen inmiddels de 18-jarige leeftijd heeft bereikt en daarmee in aanmerking komt voor een uitkering heeft 30% van hen aan jaar later een uitkering (al dan niet in combinatie met werk).

Brontabel als csv (123 bytes)
Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom (okt 2012) en één jaar na uitstroom (okt 2013) vso, onder 18
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
201212%0%0%88%
201312%27%3%55%
CBS Brontabel als csv (124 bytes)
Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom (okt 2012) en één jaar na uitstroom vso (okt 2013), man
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
201210%52%9%29%
20139%59%11%20%
CBS Brontabel als csv (125 bytes)
Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom (okt 2012) en één jaar na uitstroom vso (okt 2013), vrouw
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
20126%65%5%24%
20135%74%6%14%

Voor zowel mannen als vrouwen neemt de kans op werk af een jaar na schoolverlaten. Dit is een logisch gevolg van het feit dat er na een jaar meer 18-jarigen zijn die een uitkering kunnen aanvragen (zie gerelateerde grafiek naar leeftijd). De verschillen tussen mannen en vrouwen in de kans op het hebben van werk of van alleen een uitkering (geen werk) veranderen nagenoeg niet een jaar na schoolverlaten.

CBS Brontabel als csv (123 bytes)

Afzenders