Gelijkmatig verdeelde uitstroom en doorstroom vanuit vso en pro

Door- en uitstroom vso

Ongeveer negen duizend leerlingen verlaten jaarlijks het vso. Iets meer dan de helft stroomt uit het bekostigd onderwijs, de rest doet een vervolgopleiding. Deze verhouding is stabiel over de afgelopen jaren (voorafgaand aan de invoering van het passend onderwijs). Welke vervolgopleiding leerlingen uit het vso gaan volgen is te zien onder Doorstroom in het vso nader bekeken.

Verdeling uit- en doorstroom vso

Verdeling uit- en doorstroom vso
% dat uitstroomt uit onderwijs% dat doorstroomt binnen het onderwijs
201050%50%
201150%50%
201252%48%
201351%49%
CBS Brontabel als csv (128 bytes)

Door- en uitstroom pro

Een kleine zes duizend leerlingen verlaat jaarlijks het pro. Ruim de helft gaat naar een vervolgopleiding. De rest van de leerlingen stroomt uit het bekostigd onderwijs. De verhouding is stabiel over de afgelopen jaren. Welke vervolgopleiding pro-leerlingen gaan volgen is te zien onder Doorstroom in het pro nader bekeken.

Verdeling uit- en doorstroom pro

Verdeling uit- en doorstroom pro
% dat uitstroomt uit onderwijs% dat doorstroomt binnen het onderwijs
201043%57%
201146%54%
201244%56%
201345%55%
CBS Brontabel als csv (128 bytes)

Afzenders