Afname van de instroom van leerlingen in vso en pro sinds 2014

De onderstaande figuren tonen de instroom van leerlingen in vso-clusters 3 en 4. Daarin is een duidelijke daling te zien in de instroom. Voor het vso is de daling van het aantal instromende leerlingen sterker dan voor het regulier voortgezet onderwijs (vo). Mogelijk is deze relatief snellere daling het gevolg van de invoering van passend onderwijs, waarbij een van de doelen is dat meer kinderen een plek krijgen in het reguliere onderwijs (zie ook de negende voortgangsrapportage passend onderwijs). 

Instroom vso absoluut en relatief

Instroom vso absoluut en relatief
JARENInstroom vso
2012-20139.449
2013-20149.807
2014-20159.613
2015-20168.487
DUO Brontabel als csv (86 bytes)
Instroom vso (cluster 3 & 4) relatief % instroom vso ten opzichte van instroom in regulier vo
JAREN% instroom vso t.o.v. instroom regulier vo
2012-20135,169%
2013-20145,467%
2014-20155,357%
2015-20164,784%
DUO Brontabel als csv (122 bytes)

De onderstaande figuren tonen de instroom van leerlingen in het PRO. Sinds 1 januari 2016 is ook het pro toegetreden tot het systeem van passend onderwijs. Of dit gevolgen heeft voor de instroom in pro is nog niet te zeggen. Onderstaande figuren laten zien dat zowel de absolute als de relatieve instroom in het pro de laatste jaren licht is afgenomen.

Instroom pro absoluut

Instroom pro absoluut
JARENInstroom pro
2012-20137.020
2013-20147.083
2014-20156.883
2015-20166.724
DUO Brontabel als csv (90 bytes)
Instroom pro relatief % instroom pro ten opzichte van instroom regulier vo
JAREN% instroom pro t.o.v. instroom regulier vo
2012-20133,841%
2013-20143,949%
2014-20153,836%
2015-20163,790%
DUO Brontabel als csv (122 bytes)

Afzenders