Niet-bekostigd LLL: formeel en niet-formeel

Aangezien 85 procent van de deelname aan leven lang leren aan niet-bekostigd leven lang leren is zoomen we hier verder in op het niet-bekostigd leven lang leren. Daarbij is onderscheid tussen formeel en niet-formeel onderwijs. De deelname aan niet-formeel onderwijs (66%) is hoger dan de deelname aan formeel onderwijs (19%).

Deelname aan niet-bekostigd leven lang leren naar vooropleiding (%)

Deelname aan niet-bekostigd leven lang leren naar vooropleiding (%) formeel en niet formeel onderwijs, 25 tot 65 jaar, 2016
niet-formeel onderwijsformeel onderwijs
vmbo, mbo1, avo6,41,5
mbo2-311,31,9
mbo412,72,5
havo-vwo11,23,6
hbo-wo16,26,1

De figuur toont de deelname aan niet-bekostigd leven lang leren apart voor verschillende vooropleidingen van volwassenen. Hoe hoger volwassenen zijn opgeleid, hoe vaker wordt deelgenomen. Het verschil loopt in 2016 van een participatiegraad van 7,9% voor volwassenen die relatief laag zijn opgeleid (vmbo, mbo-1 of avo-vooropleiding) tot 22,3% voor hoogopgeleide volwassenen. In 2012 waren de percentages 7,9% en 17,3%, dus het verschil is groter geworden. Het verschil is er voor zowel formeel als niet-formeel leven lang leren. De aantallen deelnemers zijn te vinden in de volgende grafiek.

Bron: EBB Brontabel als csv (136 bytes)

Deelname aan niet-bekostigd leven lang leren naar hoogstbehaald onderwijsniveau (x 1.000)

Deelname aan niet-bekostigd leven lang leren naar hoogstbehaald onderwijsniveau (x 1.000) formeel en niet-formeel onderwijs, 25 tot 65 jaar, 2016
niet-formeel onderwijsformeel onderwijs
vmbo, mbo1, avo12729
mbo2-318632
mbo417836
havo-vwo6621
hbo-wo511192

De figuur toont de deelname aan niet-bekostigd leven lang leren apart voor verschillende vooropleidingen van volwassenen in aantallen.

Bron: EBB Brontabel als csv (127 bytes)

Duur van gevolgde niet-bekostigde opleidingen (%)

Duur van gevolgde niet-bekostigde opleidingen (%) formeel en niet-formeel onderwijs, 25 tot 65 jaar, 2016
totaalformeel onderwijsniet-formeel onderwijs
korter dan 1 week26,90,034,6
1 week - 6 maanden30,80,039,7
6 - 12 maanden9,93,811,6
1 jaar of langer29,495,710,3
onbekend3,10,53,8

De niet-bekostigde opleidingen zijn meestal van kortere duur. Er worden opleidingen/cursussen van minder dan een week gevolgd, maar ook vaak opleidingen tot 6 maanden en opleidingen van langer dan 1 jaar. Er is een groot verschil tussen formeel en niet-formeel onderwijs: deelname aan formeel onderwijs is bijna altijd voor minimaal 1 jaar. De duur van een opleiding zegt echter weinig over de intensiteit (het aantal lesdagen, lesuren, of studie-uren). In de volgende grafiek wordt het aantal uren besteed aan leven lang leren gegeven.

Bron: EBB Brontabel als csv (201 bytes)

Aantal uren besteed aan niet-bekostigd leven lang leren (%)

Aantal uren besteed aan niet-bekostigd leven lang leren (%) formeel en niet-formeel onderwijs, 25 tot 65 jaar, 2016
minder dan 7 uur per week7 tot 13 uur per week13 tot 19 uur per week19 tot 25 uur per week25 uur of meer per weekonbekend of vraag niet gesteld
totaal5024,57,45,36,56,3
formeel39,326,59,47,711,16,1
niet-formeel53,123,96,84,75,26,3

Niet alleen de duur van formeel leren is langer, ook de intensiteit van formeel leren is hoger. In niet-bekostigd leven lang leren rapporteert driekwart van de volwassenen dat ze maximaal 13 uur per week leren. Een op de vijf volwassenen besteedt meer dan 13 uur per week aan leren. Bij formeel leren besteed een op de drie volwassenen meer dan 13 uur per week aan leren.

Bron: EBB Brontabel als csv (259 bytes)

Afzenders