Technisch opgeleide mbo-schoolverlaters hadden in de periode 2008-2012 relatief vaak werk

Mbo-schoolverlaters1 die een opleiding hebben gevolgd in een technische richting, hadden aan het begin van de recessie (in de periode 2008-2012) één jaar na schoolverlaten vaker werk dan deelnemers uit de richtingen Landbouw, Economie en Zorg en welzijn. Schoolverlaters uit de richting Landbouw hadden het minst vaak werk.

Ontwikkeling arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters in een technische richting

In de schooljaren 2007-2008 tot en met 2011-2012 verlieten jaarlijks bijna 140 duizend deelnemers het mbo, van wie jaarlijks ruim 37 duizend een technische richting volgden. Schoolverlaters met een opleiding in de richting Techniek hadden in die periode relatief vaker werk dan mbo-schoolverlaters uit andere sectoren. Daarnaast hadden mbo-schoolverlaters met een technische opleiding direct na schoolverlaten en een jaar later ook het vaakst een voltijd baan. Tegelijkertijd zien we echter dat technisch opgeleiden het gevoeligst waren voor wijzigingen in de economische situatie. De technische sector is gevoelig voor conjunctuur. In geval van een recessie vallen in deze sector hardere klappen dan bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs (zie het artikel 'De arbeidsmarkt: crisistijd en trends' onder 'Zie ook').

Hoger niveau vergroot de kans op een baan

Niet alle mbo-schoolverlaters met een technische opleiding uit schooljaar 2010-2011 vonden een jaar na schoolverlaten even vaak een baan. Gediplomeerde schoolverlaters hadden vaker werk dan ongediplomeerde. Dit geldt ook voor de mbo-schoolverlaters2 die een technische opleiding hebben gedaan: van die gediplomeerden heeft 85% werk na schoolverlaten, terwijl van de ongediplomeerde technisch geschoolde schoolverlaters 63% werk heeft. Daarnaast hadden in het algemeen gediplomeerde schoolverlaters op niveau 3 en 4 vaker werk (80-90%) dan diegenen op niveau 1 en 2 (60-70%)3.

Ook de leerweg maakt een verschil. Schoolverlaters uit de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben een jaar na schoolverlaten (in 2012) vaker werk dan schoolverlaters uit de beroepsopleidende leerweg (bol). Dit heeft te maken met het feit dat bbl’ers drie of vier dagen per week bij een leerbedrijf werken en daarmee veel meer in contact staan met het bedrijfsleven dan bol-deelnemers. Onder technisch opgeleiden speelt leerweg een grotere rol dan niveau bij het hebben van werk. Dit wordt het duidelijkst wanneer we naar gediplomeerden op niveau 1 kijken; meer dan bij andere opleidingsrichtingen hebben technisch opgeleiden een jaar na schoolverlaten op niveau 1 een baan.

Werkenden met mbo-niveau 1, een jaar na schoolverlaten

Werkenden met mbo-niveau 1, een jaar na schoolverlaten In procenten, schoolverlaters in schooljaar 2010-2011, arbeidsmarktpositie 2012
EconomieLandbouwTechniekZorg en welzijn
bol-vt28284333
bbl69508659
CBS Brontabel als csv (82 bytes)

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn uitgebreide cijfers te vinden over de arbeidsmarktpositie van mbo'ers in de CBS-database StatLine. Ook wordt hier verwezen naar het artikel 'Arbeidsmarkt: crisistijd en trends', naar meer cijfers over de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt en naar thema-analyses over bètatechniek.  

1 Een mbo-schoolverlater is iemand die met of zonder diploma het mbo verlaat. Elk jaar wordt de groep van mbo-schoolverlaters bepaald. Er wordt gekeken of iemand in een bepaald schooljaar ingeschreven stond in het mbo en indien diegenen het schooljaar daarop niet meer onderwijsvolgend is, wordt deze persoon tot mbo-schoolverlaters gerekend.

2 Een derde van de mbo-schoolverlaters met een technische opleiding verlaat het onderwijs in 2011/’12 zonder diploma. Dat is iets onder het landelijk gemiddelde dat rond 40% ligt.

3 Onder technisch gediplomeerden met een startkwalificatie (niveau 2, 3 en 4) werkt meer dan 80% en zonder startkwalificatie (niveau 1) ongeveer 70 tot 80%.

Afzenders