Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Het praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs bereiden voor op deelname aan de arbeidsmarkt.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn cijfers te vinden over de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo en de arbeidsmarkt.

Afzenders