Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een groot aantal onderwijswetten en onderwijsregelingen uit.

DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

De kerntaken van DUO zijn:

  • Het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming van schoolkosten, het innen van lesgeld en studieschulden, en het verstrekken van leningen en vergoedingen aan inburgeraars.
  • Het bekostigen van onderwijsinstellingen.
  • Het organiseren van staats- en inburgeringexamens, het verzorgen van logistieke taken voor het centraal examen in het voortgezet onderwijs en het verzorgen van de aanmelding, selectie en plaatsing voor het hoger onderwijs.
  • Het erkennen van diploma’s, het beheren van de Diplomabank en het Diplomaregister, en fungeren als Nationaal Europass Centrum in Nederland.
  • Het verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in verschillende registraties.
  • Het verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten.

Afzenders