Centraal Bureau voor de Statistiek

Het CBS registreert en onderzoekt wat voor onze samenleving van belang is en publiceert daarover op CBS.nl, in databank StatLine (statline.cbs.nl) en via Twitter (@statistiekcbs).

De onderwerpen variëren van inflatie, werkloosheid en werkgelegenheid tot armoede en problemen in wijken. Van aardappeloogst tot kinderopvang, aantallen schoolverlaters of verstrekte hypotheken. Het werkterrein van het CBS is zeer breed.

De informatie van het CBS wordt veel gebruikt: zo gebruiken overheden, bedrijven en instellingen CBS-informatie voor de beslissingen die ze moeten nemen en gebruiken universiteiten CBS-cijfers als bronnen voor onderzoek. CBS-cijfers zijn gezaghebbend, onmisbaar en voor iedereen.

De opdracht van het CBS is vastgelegd in een speciale wet: de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (20 november 2003). De Centrale Commissie voor de Statistiek legt het meerjarenprogramma van het CBS en de onderzoeksgebieden vast. Deze commissie - samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en universiteiten -  is onafhankelijk. Dat is het CBS zelf ook. Hoewel overwegend door de overheid bekostigd, is het CBS een volstrekt onafhankelijk kennisinstituut. Het CBS neemt daarmee in Nederland een unieke plaats in.

Afzenders