Inspectie van het onderwijs

De inspectie publiceert op hun website allerlei data die te maken heeft met de kwaliteit van scholen en het toezichtsproces.

Op de website van de inspectie zijn de toezichtsarrangementen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te downloaden. 

Daarnaast kunt u ook data downloaden van de steekproeven die de Inspectie uitvoert. Hierin vindt u de oordelen op een aantal indicatoren die de Inspectie gebruikt bij de beoordeling. Tevens zijn er overzichten te vinden van excellente scholen en zeer zwakke scholen. 

De publicatie van de Inspectie: de staat van het onderwijs, is te downloaden en ook op hoofdlijnen in een online vorm beschikbaar. Hier kunt u ook de uitgebreide verantwoording van dit rapport downloaden. 

Afzenders