Voortijdig schoolverlaters

Bent u op zoek naar data over voortijdig schoolverlaten? Wilt u weten hoeveel voortijdig schoolverlaters er van een instelling komen of hoeveel er zijn per gemeente? Hieronder kunt u zien waar data over voortijdig schoolverlaten te vinden is.  

CBS: voortijdig schoolverlaten

Het CBS heeft in StatLine data beschikbaar over voortijdig schoolverlaten. In de tweede kolom in de map 'Voortijdig schoolverlaters VSV' kunt u de tabellen benaderen. Hier kunt u bijvoorbeeld kijken naar voortijdig schoolverlaters in relatie tot achtergrondkenmerken of hoe ze aansluiten op de arbeidsmarkt.  

DUO: voortijdig schoolverlaten

Bovenstaande link verwijst naar de verschillende databestanden die DUO beschikbaar heeft over voortijdig schoolverlaten. Hier vindt u de aantallen o.a. per instelling en woongemeente. 

Ministerie van OC&W: VSV-Verkenner

Met de VSV-Verkenner kunt u makkelijk cijfers over voortijdig schoolverlaten vergelijken. U kunt zowel scholen, gemeenten als de landelijke gegevens met elkaar vergelijken en daarvan een factsheet downloaden. 

Afzenders