Financiën

Wilt u weten hoeveel geld de overheid uitgeeft aan onderwijs? Of bent u opzoek naar de financiële verantwoording van scholen? Hieronder kunt zien welke financiële informatie beschikbaar is. 

CBS: StatLine

Het CBS heeft in statline data beschikbaar over onderwijsfinanciën en uitgaven. In de tweede kolom in de map 'Financiering en uitgaven onderwijs' kunt u deze vinden. Hier kunt u algemene informatie over financiën van onderwijsinstellingen en kunt u zicht krijgen op de overheidsuitgaven aan onderwijs. Daarnaast is er ook informatie over uitgaven per diploma. 

DUO: financiën

Bovenstaande links verwijzen naar de jaarrekeninggegevens en financiële beleidsinformatie van instellingen en bevoegde gezagen voor de verschillende sectoren. Iedere sector is een andere link. Met deze data kunt u inzicht krijgen in de financiële verantwoording van scholen, instellingen en universiteiten. 

VSNU: Feiten & Cijfers

Onder het kopje financiën kunt algemene informatie vinden over de financiën van universiteiten. O.a. de ontwikkeling van de baten en lasten en de financiëring van onderzoek zijn inzichtelijk. 

Afzenders