De open data wegwijzer

Bent u op zoek naar data over het onderwijs maar weet u niet zo goed waar u moet beginnen? Heeft u specifieke vragen over bijvoorbeeld de examencijfers van een school of het aantal voortijdig schoolverlaters in een gemeente? Deze wegwijzer maakt inzichtelijk welke data er te vinden is en waar u daarvoor moet zijn. Bent u opzoek naar data binnen een bepaald thema, kies dan hieronder voor de ingang 'Onderwerp'. Wilt u weten watvoor open data er allemaal over het onderwijs te vinden is dan kunt u het beste kijken bij 'Sector' of 'Organisatie'. 

De data voor de tabellen en grafieken op Onderwijs in Cijfers worden door een aantal organisaties verzameld. Deze organisaties bieden vaak (een deel van) deze data openbaar aan. Daarnaast zijn er bij deze en andere organisaties nog veel meer data over het onderwijs te vinden. Op de wegwijzer is een overzicht van deze organisaties en hun aanbod te vinden.

Om het zoeken van specifieke data zoveel mogelijk te vergemakkelijken is er ook de mogelijkheid vanuit een onderwerp of de onderwijssector te zoeken. Heeft u een specifieke vraag, dan kunt u het best  bij één van deze categoriën beginnen. De genoemde onderwerpen zijn niet allesomvattend maar bieden wel overzicht voor een aantal grote thema’s.

Let op: bij veel open data is wel vaak kennis en kunde nodig bij de interpretatie van de gegevens. Veel data wordt op een ruwe manier aangeboden en heeft enige vorm van verwerking nodig om goed te kunnen interpreteren. Daarnaast kan open data per organisatie verschillen. De manier van verzamelen en verwerken van de gegevens voordat een organisatie deze publiceert heeft invloed op de open data. Het is dus van belang dat bij het gebruik van open data goed naar de meta-data (de beschrijving) van de gegevens wordt gekeken zodat een interpretatie op een juiste manier gebeurd. Vragen over de open data zijn altijd te stellen aan de desbetreffende organisatie.

Als laatste is het belangrijk om te weten dat er verschillen kunnen zijn in hoe data wordt aangeboden. Veel van de via de wegwijzer te vinden data vallen onder de noemer open data. Hiermee wordt data bedoeld die toegankelijk volgens bepaalde standaarden, herbruikbaar en kosteloos/zonder rechtenbeperkingen is. Maar er zijn ook data die wel gepubliceerd zijn en vrij voor iedereen om in te zien maar verder niet aan de specificaties van open data hoeven te voldoen. In de wegwijzer zal te zien zijn wat van toepassing is.

Afzenders